Utdrag ur “Familjeandakt” av Don Whitney

Utdrag ur “Familjeandakt” av Don Whitney

Följande är ett utdrag ur boken Familjeandakt av Don Whitney. Hela boken kan köpas på Reformedias webbutik. När jag besökte England nyligen hörde jag ett inslag på BBC-radio om en statlig utredning som visade att familjer – på grund av TV, [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Namnet Jesus

Spurgeon-andakt: Namnet Jesus

”Du skall ge honom namnet Jesus.” Matt 1:21 När man håller någon kär, blir också allt som är förknippat med honom kärt för dennes skull. Och så värdefull är Herren Jesus för alla sanna troende, att de ser allting hos honom som [...]

Read more
Vad mer friköps genom Kristi död?

Vad mer friköps genom Kristi död?

Kristi död är början på friköpelsen och förnyelsen av varje del av den fallna skapelsen, då han kraftfullt styr allting för sin ära och skapelsens bästa.     Fallna syndare behöver bli friköpta av Lammets blod. Vi behöver Jesu blod för att bli friköpta [...]

Read more
Kristus är allt (Matt Chandler, svensk text)

Kristus är allt (Matt Chandler, svensk text)

Kristus är allt (Matt Chandler, Together for the Gospel 2014, svensk text) Matt Chandler predikar utifrån 2 Tim 1:8-14 och beskriver hur vår motivation att evangelisera bör vara gudscentrerad, inte människocentrerad. Om vi främst tänker på den möjliga förföljelsen från andra [...]

Read more
John Piper om “Kasta inte bort ditt liv”

John Piper om “Kasta inte bort ditt liv”

John Piper med ett exemplar av "Kasta inte bort ditt liv", den svenska översättningen av hans storsäljare "Don't Waste Your Life".   Boken finns att köpa med rött eller grönt omslag på Reformedias webbutik. John Piper var under mer än 30 år pastor [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Längta efter frigörelsens timma

Spurgeon-andakt: Längta efter frigörelsens timma

”Och de hörde en stark röst från himlen säga till dem: ’Kom hit upp!’” Upp 11:12 Utan att se på dessa ord i deras profetiska kontext, låt oss se dem som inbjudan från vår store Förelöpare till hans helgade folk. I sinom [...]

Read more
Nåden är inte en sak

Nåden är inte en sak

Den store amerikanske teologen Emo Philips sa en gång: ”Jag bad Gud om en cykel, men jag vet att Gud inte jobbar så, så jag stal en cykel och bad om förlåtelse.” Philips uttalande visar på någonting som vi alla [...]

Read more