Fanns evangeliecentrerad teologi före reformationen?

Fanns evangeliecentrerad teologi före reformationen?

Ligon Duncan, Gavin Ortlund och Andy Davis samtalar om huruvida det fanns någon evangeliecentrerad teologi före reformationen, hur reformatorerna förhöll sig till teologer som funnits före dem och hur de tidiga kyrkofäderna hjälper troende idag att växa - inte bara [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Att lära sig vara nöjd

Spurgeon-andakt: Att lära sig vara nöjd

”Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har.” Fil 4:11   Dessa ord visar oss att det inte faller människan naturligt att vara nöjd. ”Ont krut förgås inte så lätt.” Begär, missnöje och knotande är lika naturligt för människan som [...]

Read more
Hur ska vi läsa och lyssna till Guds Ord?

Hur ska vi läsa och lyssna till Guds Ord?

Med ihärdighet, förberedelse och bön, så att vi kan ta emot det med tro, bevara det i våra hjärtan, och leva ut det i våra liv.     Bibeln är inte en vanlig bok. Vi ska närma oss den på ett unikt sätt. Bibeln [...]

Read more
Reformatorerna

Reformatorerna

Det finns tre saker som reformatorerna skrev i sina trosbekännelser, som skilde dem från den romersk-katolska kyrkan: 1) Skriftens absoluta auktoritet, 2) Att människan rättfärdiggörs genom Kristi fria nåd allena 3) Att den troende var sin egen präst. Låt oss [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Vår lovsång ger honom glädje

Spurgeon-andakt: Vår lovsång ger honom glädje

"från elfenbenspalats gläder dig strängaspel." Psalm 45:8 Och vilka är de som fått förmånen att glädja Frälsaren? Hans församling – hans folk. Men är det möjligt? Han gör oss glada, men hur kan vi göra honom glad? Genom vår kärlek. Ack! Vi tänker [...]

Read more
Vill Gud att alla kristna ska vara rika?

Vill Gud att alla kristna ska vara rika?

Allt fler kristna världen över tror att materiell framgång är en rättighet för alla kristna. De tror att Gud vill att de ber om framgång, och förväntar sig det som en säker uppfyllelse av hans löfte. Det finns inget tvivel [...]

Read more
Martin Luther – ny bok på svenska

Martin Luther – ny bok på svenska

Martin Luther - hans liv, lära och inflytande 500 år senare Den 31 oktober 2017 är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser om avlaten på Slottskyrkans port i Wittenberg. Knappt tre år senare var han [...]

Read more
Vad är Herrens bön?

Vad är Herrens bön?

Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss [...]

Read more