Albert Mohler om hur man överlever en moralrevolution

Albert Mohler om hur man överlever en moralrevolution

Albert Mohler, medlem i The Gospel Coalitions råd och rektor på Southen Baptist Theological Seminary talar om den moralrevolution som skett de senaste decennierna och ber kristna att eftersträva trohet, som kristen motkultur.     Välkomna till ett samtal om Västvärldens moralrevolution. Jag är [...]

Read more
Goda och tröstande ord (andakt av Charles Spurgeon)

Goda och tröstande ord (andakt av Charles Spurgeon)

”HERRE Sebaot, hur länge skall det dröja innan du förbarmar dig över Jerusalem? ... HERREN svarade ... med goda och tröstande ord.” Sak 1:12-13   Vilket underbart svar på en ängslig fråga! Låt oss denna kväll fröjdas i det. O Sion, goda ting [...]

Read more
Målet med missionen och missionärernas arbete

Målet med missionen och missionärernas arbete

Med detta blogginlägg hoppas jag svara på en enkel fråga: Vad gör egentligen missionärer? Apg 14:19-28 Från Antiokia och Ikonium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket, och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden [...]

Read more
Vad kräver Guds lag?

Vad kräver Guds lag?

Fråga 7: Vad kräver Guds lag? Personlig, fullkomlig och ständig lydnad; att vi älskar Gud av hela vårt hjärta, själ, förstånd och kraft och att vi älskar vår nästa som oss själva. Vi ska aldrig göra det Gud förbjuder och vi [...]

Read more
Tusen sorger lär en man att predika

Tusen sorger lär en man att predika

Don Carson, Tim Keller och John Piper om hur sorger och lidande gör predikanten redo. De tre ledarna diskuterar hur pastorstjänsten formar förkunnelsen, varför oskadliggörandet av synd är en form av lidande, hur förlusten av känslan att vara berättigad är [...]

Read more
Gud ska låta det regna (andakt av Charles Spurgeon)

Gud ska låta det regna (andakt av Charles Spurgeon)

”Jag skall låta det regna i rätt tid, regnskurar av välsignelse.” Hesekiel 34:26   Detta är suverän barmhärtighet! ”Jag skall låta det regna i rätt tid”. Är det inte suverän, gudomlig barmhärtighet? Vem kan väl säga ”Jag skall låta det regna” om inte [...]

Read more
Hur man förbereder ungdomar på att utstå fientlighet

Hur man förbereder ungdomar på att utstå fientlighet

Det finns många fördelar med den tillgänglighet och effektivitet som kommit med explosionen av kommunikationsmedier som e-post, SMS, Facebook och Twitter, men en mörk baksida är deras begränsade förmåga att främja eftertänksam dialog. Vi lever i en ljudsnuttarnas kultur, där korthet [...]

Read more
Hur kan vi ära Gud?

Hur kan vi ära Gud?

Fråga 6: Hur kan vi ära Gud? Vi ärar Gud genom att njuta av honom, älska honom, lita på honom, och genom att följa hans vilja, bud och lag. Att "ära Gud" kan verka lite vagt—"Hur gör jag det?" Är det något man [...]

Read more
Reformationskonferens 10-11 mars

Reformationskonferens 10-11 mars

Reformationen 500 år senare Återupptäck budskapet som förändrade världen och gör det än idag Med Jerry Marcellino och broder Henry   Den 31 oktober 2017 är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten till slottskyrkan i Wittenberg. Idag höjs [...]

Read more