15 citat från Don Whitneys korta bok om familjeandakt

Familjeandakt

Följande citat fångade min uppmärksamhet när jag läste Don Whitneys utmärkta och lättillgängliga bok Familjeandakt i Bibeln, historien och ditt hem:

Det [har] verkligen gått långt när till och med regeringen inser att familjen är illa ute…Gud har en mycket bättre plan för hur familjer ska få mer tid tillsammans än att regeringen håller en serie föreläsningar. (s.7)

85 procent av föräldrarna som har barn under 13 år anser att de har det främsta ansvaret för att undervisa sina barn om kristen tro och andliga frågor. Men samtidigt ägnar en majoritet av föräldrarna inte någon tid alls under en normal vecka åt att diskutera religiösa frågor eller studera material kring tron med sina barn. […] Föräldrar litar i allmänhet på att deras församling ska sköta all den religiösa fostran som deras barn ska få. –  George Barna (s. 9)

Att din familj är med i en bra, bibelundervisande, lokal församling är avgörande för ditt föräldraskap som kristen. Men det räcker inte för att ge dina barn allt det du vill att de ska lära sig om Gud och er tro…Det är därför som familjeandakten är så viktig. Men ännu viktigare är att Gud är värd att vi som familjer tillber Honom dagligen i våra hem. (s. 10)

Att fostra och förmana – disciplinera och instruera – sina barn i Herren är inte något man gör oavsiktligt eller i förbifarten. Visst kommer det att ske, och visst ska det ske, oplanerat och när tillfälle ges, men det bör också ske planerat under dagen. (s. 17-18)

Regelbundna familjeandakter ledda av pappan är ett av de bästa och tryggaste sätten – som dessutom är mät- och uppföljningsbart – för att låta barnen växa upp i Herrens fostran och förmaning. (s.18)

Det var Matthew Henry som gjorde ett av de mest anmärkningsvärda påståendena om familjeandakten när han sa: ”Det är här reformationen måste börja.” (s. 26)

Om ni älskar era barn; om ni vill föra ner himlens välsignelse över era familjer; om ni vill att era barn ska göra sina hem till samlingskärl för tron när de själva sätter bo; om ni vill att tron ska överleva på denna plats och föras vidare från släkte till släkte; om ni vill frälsa era egna själar – då bönar och ber jag, då uppmanar jag er att börja och fortsätta tillbe Gud med era familjer från denna dag tills slutet av era liv. – Samuel Davies (s. 26-27)

Om vi vill uppfostra en gudfruktig familj, som sås likt ett frö för att tjäna Gud när våra huvuden vilar under dalens mull, låt oss då sträva efter att träna dem i gudsfruktan genom att som familj samlas för andakt. (s. 28)

Det finns tre grundläggande inslag i familjeandakten: läs Bibeln, be och sjung. …O.B.S. – Ordet, Bönen, Sången. (s. 33)

Ordet: Ju yngre barnen är, desto bättre är det om du använder berättande texter och kortare avsnitt. När barnen blir äldre, sätt då som mål att läsa hela Nya testamentet och sedan hela Bibeln. Läs entusiastiskt och tolkande. Förklara ord som barnen kanske inte förstår. Klargör innebörden i viktiga verser. Be dem förklara en viss vers eller fras för dig, för att öka barnens förståelse. (s. 33-34)

Bönen: Oavsett hur ni gör, be angående minst en sak som tagits upp i textavsnittet ni läst. (s. 34)

Sången: En del familjer sjunger en ny sång varje gång; andra sjunger samma sång i en vecka för att lära sig den. När det gäller musiken sjunger en del familjer till inspelad musik, medan andra själva spelar något instrument eller helt enkelt sjunger utan ackompanjemang. Tänk på att, med både detta och de andra inslagen i familjeandakten, kan det vara bra att förbereda sig lite, men det är inte ett måste. (s. 34-35)

Tänk på dessa tre saker när det gäller din familjs dagliga gudstjänst: 1. Korthet: Var kortfattad, annars kan andakten bli en långtråkig upplevelse. 2. Regelbundenhet: Försök att ha en och samma tid varje dag för familjeandakten. 3. Flexibilitet: Givetvis passar det inte alla familjer att ha en bestämd andaktstid varje dag, och varje familj måste ibland ändra på andaktstiden. (s. 36-37)

Gud är värd våra familjers tillbedjan, dagligen, i våra hem. Så av denna anledning: börja i dag! (s. 41)

Du som är make och pappa: om du har slarvat med detta, som både är en plikt och en stor förmån, omvänd dig genom att börja med familjeandakter i dag. (s. 49)

 

Citaten är sammanställda av Daniel Norén som är en av de äldste i Göteborgs Internationella Baptistkyrka. Han är gift med Hannah och tillsammans har de fyra barn.

Beställ ditt ex. av Familjeandakt i Bibeln, historien och ditt hem här