Du kommer aldrig lida någon verklig brist (andakt av Charles Spurgeon)

Du kommer aldrig lida någon verklig brist (andakt av Charles Spurgeon)

”Mjölet i krukan tog inte slut och olja fattades inte i kannan enligt det ord som HERREN hade talat genom Elia.”

1 Kung 17:16

Se hur trofast Guds kärlek är. Du ser att denna kvinna hade dagliga behov. Hon hade sig själv och sin son att föda i en tid av svält; och nu behövde dessutom profeten Elia mat. Men trots att behovet nu var trippelt tog aldrig mjöltillgången slut, för hon hade ett konstant förråd. Varje dag hämtade hon från krukan, men ändå förblev den densamma varje dag.

Du, käre läsare, har dagliga behov, och eftersom de kommer så ofta kan du lätt frukta att mjölet i krukan en dag ska ta slut, och oljekannan en dag är tom. Men enligt Guds Ord kommer så inte bli fallet – var så säker. Var dag kan ha sitt bekymmer, men den har också sin hjälp; och även om du skulle bli äldre än Metusela, och dina behov lika många som sandkornen på strandkanten, varar Guds nåd och barmhärtighet genom alla dina behov, och du kommer aldrig lida någon verklig brist.

Det var tre långa år för den här änkan: inte ett moln på himlen och inte en stjärna fällde en enda av sina heliga daggtårar över den ondskefulla jorden. Svält, ödeläggelse och död gjorde landet till en enorm ödemark. Men denna kvinna blev aldrig hungrig, utan hon var idel full av glädje i överflöd. Likadant kommer det att vara med dig. Du kommer att få se syndaren förlora allt hopp, för han förlitar sig på sin egen medfödda styrka. Du kommer att få se den högmodige fariséns självförtroende svikta, för han bygger sitt hopp på sand; och du ska t.o.m. få se dina egna planer omintetgöras, men du kommer själv finna att din skyddsplats kommer vara stenfästningen: ”Ditt bröd skall du få, vatten skall aldrig fattas dig.”

Det är bättre att ha Gud som väktare än att äga hela riksbanken. Du må göra slut på Ostindiens alla skatter, men Guds oändliga rikedom kan du aldrig tömma.

DelaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page