3 frågor att ställa när man väljer församling

Att gå med i en församling är en stor sak. Med ”gå med i” menar jag inte bara att man går till ett vanligt möte en eller två gånger i veckan, eller att man bara får med sitt namn i matrikeln. Att gå med i en församling betyder att man verkligen överlåter sig till en förbundsrelation med en grupp kristna som är din familj och som du delar livet i Kristus tillsammans med. Så viktigt är det. Så om du har flyttat och behöver hitta en församling, se till att du ställer rätt frågor innan du går med.

Dessa frågor är ju inte de enda man kan ställa, men de är viktiga. Inga står för sig själva, men tillsammans utgör de ett avgörande ramverk för beslutsfattande.

  1. Vad tror de på?

Tanken på att bli del i en församling som varken älskar, predikar eller undervisar evangeliet är absurd. Alldeles för mycket står på spel. Men för att kunna göra denna bedömning måste vi ha ett visst begrepp om vad evangeliet är. Om evangeliet bara är budskapet som frälser en från synden och helvetet kan du nog finna en hel del församlingar där du kan kryssa i denna ruta.

Men om evangeliet inte bara är det kristna livets A-B-C utan det kristna livets A-Ö, då förändrar evangeliet allt. För att vi ska kunna se hur och varför de goda nyheterna är så goda nyheter måste vi se hur de formar och definierar hela livet. Så se till att evangeliet predikas, bes, sjungs, högtidlighålls, lärs ut, tillämpas, levs och älskas – vecka in och vecka ut, dag in och dag ut, dygnet runt.

  1. Ciudad-Lumen-Bigott_300_200_90[1]Hur uppför de sig?

Denna är oskiljaktig från den första frågan, som i grund och botten handlar om församlingens innersta väsen. Om församlingen är en kyrkobyggnad man går in i, då finns det ju mycket att välja mellan här i Väst. Men församlingen är inte en byggnad! Eller om församlingen bara är ett möte man närvarar vid, då är vi också bortskämda med val. Men församlingen är inte bara ett möte. Det är inte mindre än så, men mycket mer.

Församlingen är en förbundsgemenskap som skapats av evangeliet och till evangeliet. Det är en utpost för himlen, ett ljus som Kristus skiner genom och ger liv. Församlingen är Guds folk som ständigt samlas och skingras med syftet att göra Kristus känd genom sitt kollektiva vittnesbörd, både i ord och liv. Församlingen är både lärjungaskapets och missionens medel. Så när du letar efter en församling, se efter om det är denna expansiva vision av vad det innebär att vara Guds folk som ger styrka och formar både de strukturer och aktiviteter som finns i just detta särskilda uttryck av församling som du funderar på.

  1. Vad ska jag göra?

Du bör gå med i en församling. Evangeliet frälser dig, införlivar dig i Guds folk och värvar dig för Guds mission. Att ta avstånd ifrån, eller bara löst förbinda sig till, Guds folk är i praktiken detsamma som att förneka evangeliet. Lärjungaskapet kräver gemenskap och gemenskap är normbildande för missionen.

När du ställer och svarar på dessa tre frågor, begrunda även dessa fyra extra punkter medan du går med i en församling nära ditt nya hem.

  1. Strunta inte i din befintliga församling.

Diskutera flytten med den församling du redan tillhör. Få deras input. Prata igenom vad det betyder för dem att skicka bort dig. Som troende är du ju trots allt redan missionär, så se detta som ett tillfälle för evangeliet.

  1. Titta på församlingar innan du bestämmer dig för att flytta.

Om det inte finns några evangeliska församlingar på platsen där ditt nya jobb finns, flytta inte dit. (Såvida du förstås inte ska plantera en.)

  1. Bestäm dig för att bo där församlingen ligger.

För all del, tacka ja till jobberbjudandet, men sätt församlingen framför grannskapet, skolan eller boendet. Bara församlingen kommer att nå ända ut i evigheten.

  1. Fokusera på de väsentliga frågorna och tänk inte på bifrågorna.

Låt mig ta två exempel på kontroversiella områden. För det första: musikstilen. Musikstil har mer att göra med personliga preferenser än teologiska övertygelser. De må sjunga gamla psalmer mer än moderna låtar, men i ljuset av evigheten är detta en bifråga. Låt inte musiken avgöra om du ska gå med i en församling eller ej. För all del, ställ frågor, men låt det inte komma i första hand.

Det andra gäller barnaktiviteterna. Era barn är viktiga men det är inte viktigt med sång- och dansaktiviteter för barn. Faktum är att det kan vara det allra bästa för era barn om det inte finns några aktiviteter. Det ger dig ett jättetillfälle att verkligen lära dem om både evangeliets och församlingens sanna väsen. Ett bättre tillfälle att leda bort dem från uppfattningen att de är konsumenter och att församlingen bara finns till för deras skull kommer du inte få! Du kommer inte få något bättre tillfälle att lära dem om vad evangeliet handlar om, vad församlingen är och vad det verkligen innebär att följa Jesus.

Så du har funnit församlingen, bestämt dig för att gå med, och nu då?

Gå in bland dem, för att älska och tjäna dem och leva i världen med dem till Guds ära och för att sprida ryktet om Jesus genom Andens kraft.

Steve Timmis tjänar som VD för Acts 29. Du kan följa honom på Twitter.

DelaShare on Facebook47Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page