Människan lever en kort tid och mättas av oro (andakt av Charles Spurgeon)

Människan lever en kort tid och mättas av oro (andakt av Charles Spurgeon)

”Människan … lever en kort tid och mättas av oro.”
Job 14:1

Det kan vara mycket nyttigt för oss att minnas detta beklagliga faktum innan vi somnar, för det kan hjälpa oss släppa taget om jordiska ting. Det finns ingenting som är särskilt behagligt i att minnas att vi inte är utom räckhåll för motgångar, men det kan göra oss ödmjuka och hindra oss att berömma oss själva, likt psalmisten i vår morgonandakt. ”Du har gjort mitt berg starkt: jag skall aldrig vackla.” Det kan stoppa oss innan vi blir alltför djupt rotade i denna jord från vilken vi så snart ska tas upp från för att bli omplanterade i den himmelska trädgården. Låt oss minnas vilket svagt grepp vi har om våra tidsbundna gåvor.

Om vi skulle ha i åtanke att alla träd på jorden är markerade för att huggas ner, skulle vi inte vara lika villiga att bygga våra bon i dem. Vi bör älska, men det med en kärlek som förväntar sig döden, och som räknar med att frånskiljas. Våra dyrt hållna förhållanden är endast utlånade till oss, och tiden då vi måste återlämna dem till den som lånat ut dem kan redan nu stå för dörren. Detsamma gäller verkligen även världsliga ägodelar. Får inte rikedomar liksom vingar och flyger iväg? Vår hälsa är osäker likaså. Fragila blommor på fältet, vi får inte tro att vi ska blomstra för evigt. En tid är bestämd för svaghet och sjukdom, då vi kommer att behöva ära Gud genom lidande och inte genom ihärdigt arbete.

Det finns inte en enda punkt där vi kan hoppas undgå lidandets vassa pilar; av våra få dagar är ingen säker att slippa sorg. Människans liv är en tunna med beskt vin – den som letar efter glädje i den skulle ha bättre framgång om han sökte efter honung i det salta havet. Käre läsare, fäst inte ditt hjärta vid saker på jorden: utan sök det som är där ovan, för här förtär mal och tjuven bryter sig in, men där är all glädje oändlig och evig. Bekymrens väg är vägen hem. Herre, gör denna tanke till en kudde för många trötta huvuden!

DelaShare on Facebook5Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page