5 sätt som himmelsfärden gagnar dig

40 dagar efter Jesu uppståndelse tar Bibelns berättelse en ny vändning: Jesus försvinner. Lukas berättar: ”Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn” (Apg 1:9). Två änglar talar sedan om för lärjungarna att Jesus ”har blivit upptagen … till himlen” (Apg 1:11).

Vad ska vi då göra med denna vändpunkt i Bibelns historia? Hur bör vi förstå vår korsfäste och uppståndne Herres himmelsfärd? Michael Horton observerar att vi i regel ”behandlar himmelsfärden som inte mycket mer än ett häpnadsväckande utropstecken till uppståndelsen, istället för att se den som en händelse i sin egen rätt.”

Himmelsfärden är en livsviktig del av frälsningshistorien. Om vi bara sorterar in himmelsfärden under uppståndelsen, missar vi de stora fördelarna som knyts direkt till det att Jesus blivit upptagen till himlen.

Här är fem sätt som Jesu himmelsfärd gagnar oss.

  1. 5-ways-the-ascension-benefits-you_350_234_90[1]Den sätter in Jesus som den regerande konungen över alla makter i alla tider.

Efesierbrevet 1:20–21 talar om Guds kraft som verkade när han ”uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande.” Vidare, har vi blivit satta med honom ”i den himmelska världen, i Kristus Jesus” (Ef 2:6-7). Helt fantastiskt! Peter O’Brien förklarar: ”Inte bara deltar läsarna i Kristi uppståndelseliv; de är också delaktiga i hans upphöjelse och seger över makterna.”

Horton förklarar också hur himmelsfärden gjorde denna seger över ondskans makter möjlig:

Jesus Kristus uppsteg inte andligen. Han lämnade inte sin kropp och världshistorien bakom sig, nej han uppsteg i köttet, och gav utrymme åt den kommande tidsålderns krafter att bryta in i historien.

Därför kallar Paulus oss att stå emot Satans listiga angrepp (Ef 6:11). Det är Herrens kraft som gör detta möjligt (Ef 6:10) – en kraft som vi som troende har tillgång till då vi sitter i den himmelska världen med vår uppstigne Konung. Vi behöver denna kraft eftersom de problem vi möter ser ut att vara mänskliga konflikter, men i slutändan är strider med mörkrets makter (Ef 6:12).

  1. Den ger oss tillträde till Guds tron för att få barmhärtighet och nåd

I Jesus har vi ”en stor överstepräst … som har stigit upp genom himlarna” (Hebr 4:14). ”Stigit upp genom himlarna” är himmelsfärden; Jesus steg upp genom himlarna för att sitta på Faderns högra sida (Hebr 1:3).

Vad blir resultatet? Vi kan nu ”gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid” (Hebr 4:16). Oavsett om vi kämpar med cancer, bitterhet, svek, högmod eller modfälldhet, kan vi be, med förtroende, eftersom vår uppstigne Herre vädjar för vår sak.

  1. Den ger oss en hjälpare på jorden som har obegränsad närvaro.

Natten innan Jesus blev korsfäst lovade han sina lärjungar att han skulle ”be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande” (Joh 14:16-17). Senare återkommer han till detta tema: ”Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er” (Joh 16:7).

Vilken fördel skulle detta ge lärjungarna? De följde och älskade Jesus. Varför skulle de vilja att han lämnade så att Anden skulle komma? Det låter nästan som en förälder som säger till sina barn: ”Det är bättre om jag lämnar så att min kusin kan komma och ta hand om er.” På vilket sätt är det en fördel för lärjungarna att Jesus lämnar dem?

Svaret är enkelt, men ändå djupt. Den inkarnerade Jesus var begränsad av rum och tid. Han kunde inte vara med var och en av sina efterföljare på samma gång. Jag kommer ihåg frustrationen jag kände när mina tvillingar Anna och Ben spelade basket samtidigt i två olika gymnastiksalar. Jag såg en match tills det blev time-out eller slut på halvlek. Sedan sprang jag genom korridorerna till den andra gymnastiksalen. Jag ville finnas där för båda, men det gick inte. Jag var begränsad av tid och rum. Det var också Jesus. Om han hade stannat på jorden hade han inte kunnat finnas där samtidigt för Petrus i Rom och Johannes på ön Patmos. Men den helige Ande kan. Hans styrkande närvaro finns tillgänglig för alla Jesu lärjungar, överallt, på en och samma gång.

  1. Den ger oss Kristi segerbyten – begåvade ledare och andliga gåvor. 

I Ef 4:7-12 kopplar Paulus nåden vi fått med himmelsfärden. Denna nåd syftar på andliga gåvor som Paulus beskriver annorstädes (se 1 Kor 12) och på Ordets begåvade tjänare (Ef 4:11).

Paulus gör kopplingen genom att citera Psalm 68:19, en beskrivning av Guds segerrika bestigning av sin tron efter att ha fört sitt folk ut ur Egypten och in i Kanaan. Frank Thielman skriver: ”Paulus insisterar på att Psalm 68:19 är en referens till Kristus. … I egenskap av Gud själv i Psalm 68:18-19 har Kristus triumferat över de kosmiska makterna som ställt upp sig mot Guds folk.”

Från denna höga position vid Guds högra sida, delar Kristus ut gåvor till Guds folk för att de ska mogna. Så är vi med i Kristi himmelska triumf – som Horton hävdar – ”inte genom att imitera hans himmelsfärd utan genom att få dess fördelar – särskilt gåvorna och de begåvade ledare som behövs för att bygga upp församlingen i enhet och mognad.”

  1. Den bevarar oss längtande efter hans återkomst.

Vid Jesu himmelsfärd förkunnade de två änglarna: ”Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen” (Apg 1:11). Himmelsfärden skapar en längtan efter Jesu återkomst. Den påminner oss om att hans regeringstid är ”redan” men ”inte än”. Även om han just nu sitter på Majestätets högra sida i himlen (Hebr 1:3), kommer han att återvända till jorden för att upprätta sitt rike i fullhet och lägga sina fiender under sina fötter (1 Kor 15:24-27).

Det är inte konstigt att vi längtar efter vår Konungs återkomst! När Jesus kommer ner på samma sätt som han steg upp, kommer de dåliga tiderna att vara över för gott, mörkret kommer att lätta och allt sorgligt kommer till sist att omintetgöras.

Reflektera över den idag

Nu vet ni varför Jesus försvann. Hans himmelsfärd var inte bara ett utropstecken efter uppståndelsen; den ger hans efterföljare kraft, nåd, barmhärtighet, närhet, gåvor och förväntan, som gör att de kan främja hans mission.

På denna himmelsfärds dag (40 dagar efter uppståndelsen), ta tiden att reflektera över hur Jesu himmelsfärd ändrade på allting. Lyd psalmistens uppmaning: ”…glöm inte alla hans välgärningar”(Ps 103:2). Nej, dem ska vi inte glömma, och en del av hans största välgärningar flödar till oss på grund av att Kristus har stigit upp till Guds högra sida.

Steve Mathewson tjänar som förstepastor på CrossLife Evangelical Free Church i Libertyville, Illinois. Han är författare till flera böcker, bl. a. Risen: 50 Reasons Why the Resurrection Changed EverythingThe Art of Preaching Old Testament NarrativePreaching the Four Gospels with Confidence och Preaching the Hard Words of Jesus.

DelaShare on Facebook47Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page