5 vanliga missuppfattningar om julberättelsen

5 vanliga missuppfattningar om julberättelsen

Vi får höra många versioner av Jesu födelse under julen. Berättelsen framförs genom julkrubbor, tv-program, böcker, målningar och julspel.

Vi möter faktiskt julberättelsen så ofta att vi är övertygade om att vi vet alla detaljer om vad som hände den natten. Men mycket av det vi tror oss ”veta” om julberättelsen är i själva verket felaktigt.

Här är fem vanliga missuppfattningar.

  1. En stjärna strålade natten Jesus föddes

Det är svårt att finna en julkrubba (eller ett julspel) utan en stjärna högst upp i mitten. Det här kan rent av vara den främsta symbolen för Jesu födelse.

Problemet är att inget tyder på att stjärnan fanns över krubban när Jesus föddes. Tvärt om, när änglarna kungjorde Jesu födelse för herdarna som vakade sina hjordar under natten (Luk 2:8-11), var det inte en stjärna de skulle titta efter. Istället fick de höra vad de skulle leta efter: ”Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba” (Luk 2:12).

Det var inte herdarna, utan de vise männen som fick stjärnan att följa efter (Matt 2:2), och det verkar som att dessa kom och besökte Jesus vid ett senare tillfälle. Hur långt senare är oklart, men det faktum att Herodes befaller att alla barn under 2 år ska dödas tyder på att Jesus kan ha varit i Betlehem en längre tid efter sin födelse.

  1. Det kom tre vise män

På tal om de vise männen (eller ”magerna”): både i konsten och i sångerna får vi onekligen intrycket att de var tre stycken. Men problemet är att den siffran inte finns någonstans i Bibelns skildringar.

Matteus säger bara: ”När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, då kom vise män från Östern till Jerusalem” (Matt 2:1).

Uppfattningen att de var tre kommer troligen av det faktum att Matteus nämner tre gåvor: guld, rökelse och myrra (Matt 2:11).

  1. Det fanns inget rum för dem på härbärget

En annan huvudingrediens i julspelen är scenen vid härbärget. Josef och hans fru Maria – som just är på väg att föda – blir avvisade av den grymme värden som inte visar dem någon som helst medmänsklighet.

Det här är ännu en vanlig missuppfattning. Bibeln nämner ingen värd. Faktum är att det är möjligt att det inte över huvud taget fanns något ”härbärge”.

En ny studie av Stephen Carlson visar (på ett för mig övertygande sätt) att det grekiska ordet som vanligt översatts till ”härbärge” (καταλύματι) i Luk 2:7 bäst översätts med ”övernattningsplats”. Texten säger alltså inte att det inte fanns rum i härbärget, utan snarare att det inte fanns plats för Jesusbarnet på platsen där de övernattade. Och var övernattade de? Carlson menar att det mer troligt var hos släktingar till Josef i Betlehem, kanske i ett intilliggande gästrum (som torde ha varit litet).

  1. Jesus föddes i en lada eller ett stall

Eftersom Josef inte fick något rum i härbärget tänker man att han måste ha varit tvungen att övernatta i stallet. Och alla julkrubbor man ser placerar ju Jesus i någon form av lada.

Men texten säger inte att han föddes i en lada. Det står bara att Maria ”lade honom i en krubba” (Luk 2:7). Även om detta verkar tyda på att de var i en lada, var det dock vanligt att krubbor hölls i husens huvudrum i byar under denna tid. Varför? Därför att djuren ofta inackorderades bara några meter bort i ett intilliggande rum.

Det verkar alltså sannolikt att Maria födde Jesus medan de övernattade hos Josefs släktingar i Betlehem. Men rummet de bodde i – sannolikt ett trångt gästrum eller en hastigt tillbyggd kammare – kunde inte klara en förlossning. Så Maria fick föda i det större familjerummet och lägga Jesus i krubban som fanns nära till hands.

  1. Jesus föddes den 25 december

Om vi firar Jesu födelsedag den 25 december är det logiskt att tro att det var dagen han föddes. Men det exakta datumet då Jesus föddes är osäkert. Många olika alternativ har lagts fram genom kyrkohistorien, bl. a. 21 mars, 15 april och 20 maj.

Så hur blev det 25 december som fick bli datumet? Vanligtvis tänker man sig att kristna tog över den hedniska helgdagen för Sol Invictus (”den obesegrade Solen”) som inföll 25 december. Men det finns inte mycket belägg för detta.

Istället verkar det som att de tidiga kristna kan ha resonerat utifrån att Maria blev havande den 25 mars – vilket man trodde då det var samma dag som Jesus tros ha blivit korsfäst. Spola fram nio månader så blir 25 december Jesu födelsedag.

Den sanna julberättelsen

Dessa fem missuppfattningar påminner oss om att vår bild av Bibelns berättelser formats mer av populära uppfattningar och moderna skildringar än texten själv. Men om vi tar en närmare titt på ledtrådarna Bibeln ger oss, kommer en mycket mer underbar – och förhoppningsvis mer detaljerad – bild fram av vad som hände den där natten för drygt 2 000 år sedan.

Och det som hände den natten förblir en av de mest monumentala händelserna i världshistorien. Gud blev en människa och kom in i vår mörka, kalla värld för att frälsa ett syndigt folk.

Och detta är en berättelse som gör julen verkligt ”god”.

 

Michael J. Kruger är föreståndare för Reformed Theological Seminarys campus i Charlotte, North Carolina, där han även tjänar som professor i Nya testamentet. Han är författare till Christianity at the Crossroads: How the Second Century Shaped the Future of the Church (IVP Academic, 2018) och  Canon Revisited: Establishing the Origins and Authority of the New Testament Books (Crossway, 2012). Han bloggar regelbundet på Canon Fodder.