Akta dig för att ta lätt på synden (andakt av Charles Spurgeon)

Akta dig för att ta lätt på synden (andakt av Charles Spurgeon)

”Synden … i högsta grad syndig.”
Romarbrevet 7:13

Akta dig för att ta lätt på synden. När vi just blivit omvända har vi så känsliga samveten att vi är rädda för minsta lilla synd. Unga konvertiter har en helig räddhåga, en gudaktig fruktan för att försynda sig mot Gud. Men ack! Snart tar omvärlden och dess hårdhänthet bort den vackra blomningen från dessa första mogna frukter. Den känsliga växten hos ung fromhet blir till ett pilträd för resten av livet, alltför böjligt, alltför lätt fogligt. Det är sorgligt men sant, att även en kristen gradvis kan bli så härdad att synden som en gång brukade skrämma honom inte längre väcker den minsta oro.

Människor vänjer sig gradvis vid synden. Örat som kanonen smällt i kan inte höra svaga toner. Först blir vi skrämda av en liten synd; men snart säger vi: ”Det är ändå bara en liten?” Och sedan kommer en till, större, och ytterligare en till, tills vi mer och mer börjar se synden som endast en liten åkomma. Sedan följer en ohelig förmätenhet: ”Vi har inte fallit i öppen synd. Visst, vi snavade lite, men vi har för det mesta klarat oss. Vi må ha sagt ett oheligt ord, men den största delen av vad vi sagt har varit riktigt.” Så bagatelliserar vi synden; vi skyler över den; vi ger den finare namn.

Du som är kristen måste akta dig för att ta för lätt på synden. Se upp så att du inte faller, lite åt gången. Synd – en småsak? Är den inte ett gift? Vem vet hur dödlig den är? Synd, en småsak? Kan inte de små rävarna förstöra druvorna? Kan inte den pyttelilla korallinsekten bygga ett berg som sänker hela flottor? Är det inte små hugg som fäller de mäktiga ekarna? Kommer inte många droppar nöta hål på en sten? Synd, en småsak? Den omgärdade Återlösarens huvud med törnen, och genomborrade hans hjärta! Den fick honom att lida kval, bitterhet och olycka.

Om du hade kunnat väga den minsta synden på evighetens vågskålar, skulle du fly ifrån den som från en orm, och avsky blotta åsynen av ondska. Se all synd som den synd som korsfäste Frälsaren, så kommer du inse att den är ”i högsta grad syndig”.

DelaShare on Facebook13Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page