Älska din nästa (andakt av Charles Spurgeon)

Älska din nästa (andakt av Charles Spurgeon)

”Du skall älska din nästa”
Matteus 5:43

”Älska din nästa.” Kanske vältrar han sig i rikedomar medan du är fattig och bor i din lilla koja bredvid hans ståtliga herrgård. Och kanske ser du varje dag hans egendomar, hans fina linneklädnader och praktfulla banketter. Men då är det för att Gud har gett honom dessa gåvor – och du ska inte trakta efter hans rikedom och tänka hårda tankar om honom. Var nöjd med din lott, om du inte kan förbättra den, men se inte på din nästa och önska att han var som dig. Älska honom, så kommer du inte att avundas honom.

Å andra sidan kanske det är du som är rik, och har fattiga som bor nära dig. Skäms i så fall inte för att kalla dem ”grannar”. Tillstå att det är din plikt att älska dem. Världen säger att de är lägre stående än du. Men på vilket sätt är de lägre stående då? De är långt mer dina jämlikar än underlägsna, för ”Gud har av en enda människa skapat alla människor som bor över hela jorden”. Det är bara din rock som är bättre än deras, men du är inte bättre än dem. De är människor, och vad är du mer än så? Se till att du älskar din nästa även om han är i trasor eller djupt sjunken i fattigdom.

Men så säger du kanske: ”Jag kan inte älska mina grannar, för allt jag bara får tillbaka är otacksamhet och förakt.” Desto mer har du här chansen att visa det hjältemodiga i kärleken. Vill du hellre vara en avlönad krigare än att offra dig själv i kärlekens hårda strid? Den som vågar satsa mest vinner mest; och om kärlekens väg är hård för dig, beträd den med djärvt mod, i att fortsätta älska dina grannar i vått och torrt. Samla glödande kol på deras huvuden, och om de är svåra att behaga, försök inte behaga dem, utan behaga din Mästare; och kom ihåg att även om de föraktar din kärlek, har din Mästare inte föraktat den. Din gärning är lika behaglig för honom som om den hade varit behaglig för dem. Älska din nästa, för när du gör det följer du i Kristi fotspår.

DelaShare on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page