Älska era hustrur som Kristus har älskat (andakt av Charles Spurgeon)

Älska era hustrur som Kristus har älskat (andakt av Charles Spurgeon)

”Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen.”
Efesierbrevet 5:25

Vilken gyllene förebild Kristus är för sina lärjungar! Det är inte många läromästare som skulle våga säga: ”Om ni vill leva efter min lära, gör efter mig!” Men eftersom Jesu liv är den exakta avskriften av fullkomlig dygd, kan han peka på sig själv som symbolen för helighet, så väl som dess lärare. Den kristne bör inte ta någonting annat än Kristus som förebild. Vi får inte under några omständigheter nöja oss förrän vi avspeglar den goda karaktär som fanns i honom.

En kristen äkta man ska se på Kristi Jesu porträtt och måla en kopia av detta. Den sant kristne ska vara en sådan äkta man som Kristus var för sin församling. En mans kärlek till sin fru är någonting alldeles speciellt. Herren Jesus hyser en särskild tillgivenhet till sin församling, med vilken han har fäst sig vid henne, långt mycket mer än vid övriga mänskligheten: ”Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber.” Den utvalda församlingen är himlens favorit, Kristi dyrbara skatt, hans huvudkrona, hans armband, bröstplåten över hans hjärta, ja, den allra innersta medelpunkten i hans kärlek.

En man ska älska sin fru med en bestående kärlek, för så älskar Jesus sin församling. Han ändras inte i sin tillgivenhet. Sättet han visar sin kärlek på kanske ändras, men själva kärleken förblir densamma. En man ska älska sin fru med en bestående kärlek, för ingenting ”ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre”. En sann man älskar sin fru med en hjärtlig kärlek, brinnande och intensiv. Det är inte bara tomma ord. Åh! Älskade, vad mer kunde Kristus ha gjort för att bevisa sin kärlek än det han redan har gjort? Jesus har en underbar kärlek till sin äkta maka: Han värdesätter hennes kärlek och fröjdar sig över henne med ljuvlig förnöjelse.

Troende: Du förundras av Jesu kärlek och du beundrar den – men efterliknar du den? Är detta regeln och måttet för din kärlek till din hustru: ”så som Kristus har älskat församlingen”?

DelaShare on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page