Han som är Amen (Charles Spurgeon)

Han som är Amen (Charles Spurgeon)

”Han som är Amen”
Upp 3:14

Ordet Amen bekräftar högtidligen det som kom före; och Jesus är den store Bekräftaren – evigt oföränderlig är ”Han som är Amen” i alla sina löften. Jag vill trösta dig, syndare, med denna betraktelse. Jesus Kristus sa: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.” Om du kommer till honom, kommer han att säga ”Amen” i din själ. Hans löfte kommer visa sig sant för dig. I sina dagar på jorden sa han: ”Ett brutet strå ska jag inte krossa.” O du fattiga, förkrossade, sårade hjärta, om du kommer till honom, kommer han att säga ”Amen” till dig, och det kommer vara ett sant ord i din själ, precis som det varit i hundratals fall under de år som har gått. Kristen, är inte detta också till stor tröst för dig, att det inte finns ett ord som utgått från Frälsarens mun som han någonsin tagit tillbaka? Jesu ord kommer att bestå när himmel och jord förgår. Om du får tag i så lite som ett halft löfte, kommer du finna att det är helt sant. Se upp för den som förvanskar Guds löften och vill förstöra mycket av den tröst som Guds ord ger.

Jesus är Ja och Amen i allt han gör. Han var Präst för att en gång förlåta och rena, han är Amen och Präst ännu. Han var en Kung för att härska och regera för sitt folk och försvara dem med sin mäktiga arm, han är en Amen-kung, densamme ännu. Han var en Profet i gamla tider som förutsade det goda som skulle komma, och hans läppar är ljuvliga och dryper av honung ännu – han är en Amen-profet. Han är Amen i fråga om sitt blods förtjänst; han är Amen i fråga om sin rättfärdighet.

Naturen förmultnar, men den där heliga dräkten kommer förbli högst vacker och ärorik. Han är Amen i varenda titel han bär; din Make, som aldrig söker skilsmässa; din Vän, som håller sig närmare än en broder; din Herde, som är med dig i dödsskuggans dal; din Hjälp och din Befriare; din Borg och ditt Höga torn; din styrkas Horn, din förtröstan, din glädje, ditt allt och ditt Ja och Amen i allting.