Är Den Helige Ande en person? (video från Logia)

Den Helige Ande, är det bara en kraft eller är Han en person?

 

 

Logia – En kristen röst i Sverige, är en sida vars syfte är att förhärliga vår Herre Jesus i Sverige genom att ge biblisk undervisning i form av korta videoklipp.

DelaShare on Facebook10Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page