Är den helige Ande Gud? (Video från Logia)

Den Helige Ande beskrivs som en person i Bibeln, men kan man verkligen säga att Han är Gud?

 

 

Logia – En kristen röst i Sverige, är en sida vars syfte är att förhärliga vår Herre Jesus i Sverige genom att ge biblisk undervisning i form av korta videoklipp.

DelaShare on Facebook5Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page