Är Jesus enda vägen till frälsning?

Är Jesus den enda vägen en människa kan bli frälst? Är inte det orättvist av Gud?

 

 

Logia – En kristen röst i Sverige, är en sida vars syfte är att förhärliga vår Herre Jesus i Sverige genom att ge biblisk undervisning i form av korta videoklipp.

DelaShare on Facebook12Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page