Är Jesus kopierad från myter?

Är historien om att Jesus dog och uppstod efter tre dagar bara en kopia av tidigare myter om gudar från andra religioner?