Att leva med hopp i svåra tider

Mark Mellinger intervjuar Ligon Duncan om att leva med hopp i svåra tider och de underbara följderna av Romarbrevet 8.

 

 

Vi ska prata lite om att leva med hopp om befrielse från slaveri.
Specifikt ska vi titta på Romarbrevet 8:16-25, en väldigt hoppfull text.
Jag är Mark Mellinger på The Gospel Coalition och med mig har jag-
-Reformed Theological Seminarys kansler, Dr. Ligon Duncan.
-Lig, gott att ha dig här.|-Gott att vara här, Mark.
Texten börjar: Anden själv vittnar med vår ande, att vi är Guds barn.
Det är fantastiskt hur detta ska ge oss frälsningsvisshet.
Men jag känner mig själv och vill vara försiktig. Hur skiljer jag detta-
-från mina egna, felbara känslor?
Kan du hjälpa mig förstå detta mystiska Anden själv vittnar med vår ande?
Ja, Paulus är tydlig med att detta inte bara är en inre känsla.
Det är den helige Ande som gör någonting objektivt.
Våra känslor går upp och ner, men den helige Ande verkar stadigt.
Paulus pekar både på hur vår ande gensvarar till Guds sanning-
-och den helige Andes verk på våra andar.
Det är både invändigt och utvändigt, subjektivt och objektivt.
Vissa kristna har svårt med visshet p.g.a. sinnelag och omständigheter.
Men det betyder inte alls att de har något andligt problem.
Andra kristna har inte svårt alls att finna frälsningsvisshet-
-och en del kanske i själva verket borde ha svårt med det!
Vi måste se att vi är skapta olika. En del är benägna att brottas-
-medan andra inte är det.
De mest gudfruktiga människor jag känner brottas med frälsningsvisshet.
Men det är så tydligt för oss utifrån att se Anden verka i deras liv.
Det är tydligt för oss, men inte för dem.
Det här visar att vi behöver varandra i församlingen.
De som inte brottas med frälsningsvisshet kan uppmuntra de andra.
Och de som har vissheten kan fördjupa den hos de som saknar den.
Det här är någonting att ha i åtanke när det gäller frågan.
Det har även med lidande att göra. Om vi inte har lidit med Kristus-
-har vi då skäl att betvivla äktheten i vår tro?
Definiera “lidit med Kristus”… inom framgångsteologi säger de-
-att det enda lidande som räknas är förföljelse från icke-troende.
Detta är det enda lidandet Bibeln talar om i den kristnes liv.
Botemedlet mot detta är att läsa John Piper: Don’t Waste Your Cancer.
Bibelns definition av lidande lägger förstås vikt vid lidandet för Kristus-
-i martyrskap, motstånd och hån…
Men faktum är att allt lidande en kristen genomgår inför Herren-
-är Herrens verktyg för vår helgelse och till slut vårt förhärligande.
Du har ägnat mycket tid åt dessa bibelställen. Har du någonsin undrat-
-varför Gud valt att använda lidande som vägen till kristuslikhet?
Och varför är helgelsen en process, varför händer det inte direkt?
Mitt bästa svar är detta. Vi ser utifrån Jesu liv att vägen uppåt-
-är vägen neråt.
Jesus var ju redan moraliskt fulländad. Men hur säger Hebréerbrevet…
-…att Han blev fulländad?|-Genom lydnad.
Ja, och Han lärde Sig lydnad genom lidande.
För Jesus var alltså vägen till fullkomlighet vägen ner, lidandets väg.
Varför skulle då det kristna livet vara annorlunda?
Som ung kristen visste jag att man inte blir frälst och så perfekt direkt.
Jag trodde inte heller att det gick i en rak uppförsbacke, utan så här…
På sätt och vis är det sant, men nu ser jag helgelsen på det här sättet…
Genom livet blir vi ödmjukade och tappar tron på oss själva.
Vi blir förödmjukade, frustrerade, besvikna och lider.
I detta visar Gud Sin trofasthet och formar Kristi sinne i oss.
Han räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte-
-utan ödmjukade Sig själv ända till döden.
Du har predikat om detta tidigare, att om vi är seriösa i att följa Gud-
-så kommer Han ta allt det vi önskar oss mitt framför näsan på oss och säga-
-att vi inte får det. Han sopar bort allt som tar oss bort från Kristus.
Om detta händer för någon som tittar på denna video, tyder det på att-
-han eller hon är en av Guds trognaste tjänare?
Amen. När du upplever att Gud prövar din kärlek. “Älskar du Mig mer”-
-“än dessa goda ting som Jag tagit ifrån dig eller aldrig gett dig?”
När du blir prövad på detta sätt, vet att det inte är Satan.
Det är bara Gud som gör såhär. Var viss om att Gud verkar i ditt hjärta.
Den ende som vill att du ska älska Honom fullkomligt är Gud själv!
Amen. Vi slutar med hur texten slutar:
Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt…
Det känns inte så. Jag vill att Kristus kommer nu!
Hur hjälper Gud mig att vänta uthålligt även om det inte känns så?
Bibeln slutar ju med Kom snart Herre. Det är alltså en god bön.
Ju längre du är kristen, desto mer ber du den bönen, och det är inte fel.
Men Paulus säger att när du ber Honom att komma snart – inom en kvart!
…men du länge och lydigt får vänta… Hur klarar du det?
Svaret är hopp. Gud måste ingjuta hopp i dig.
För det första vet du inte vad Gud har för dig i härligheten just nu.
-Förlika dig bara med det.|-Precis, förlika dig.
Sedan måste du verkligen tro att denna framtida härlighet väntar.
Tim Keller sa att det är svårt att verkligen tro på detta hopp-
-för det låter för bra för att vara sant.
Det är både sant och för bra för att vara sant!
Det är svårt att få hjärtat att tro detta, och därför måste predikanter-
-hjälpa svaga, vacklande troende att riktigt tro att det Gud säger är sant.
-Fast de kan inte se det än!|-Vilken uppmuntran och förmån.
-Dr. Ligon Duncan, tack så mycket!|-Tack!