I begynnelsen var Ordet (John Piper, svensk text)

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.
(Johannes 1:1-3)

 

 

“…dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias”-
-“Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.”
Fader jag ber att, i denna predikan och alla följande-
-utifrån Johannesevangeliet, detta mål ska nås.
Jag kan inte frälsa någon, men Guds Ord är skarpare än ett tveeggat svärd-
-och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg.
Det blottlägger saker inte ens vi vet om oss själva.
Vilken avslöjande makt Guds Ord är.
Så kom, du helige Ande, och ge denna makt till Ditt Ord, i detta nu.
Jag ber i Jesu namn. Amen.
Johannesevangeliet är ett porträtt av Jesus Kristus, i Hans frälsande verk-
-och ord, med fokus på de sista tre åren av Hans liv.
Särskilt Hans död och uppståndelse.
Syftet är tydligt i 20:30-31 som jag ska läsa:
“Jesus gjorde många andra tecken i sina lärjungars åsyn, som inte är”-
-“nedskrivna i denna bok. Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni”-
-“skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron”-
-“skall ha liv i hans namn.”
Boken är alltså skriven för att hjälpa människor tro – skapa tro.
Men begå inte misstaget att tro att den inte är för dig som är troende.
Många tror att det betyder att boken ska göra icke-troende troende-
-och läser Romarbrevet istället.
Lyssna på Joh 15:6: “Om någon inte förblir i mig, kastas han ut”-
-“som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar”-
-“och kastar dem i elden, och de bränns upp.”
Joh 8:31 “Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar”.
Det är alltså tydligt att Johannes med “att ni genom tron” menar-
-“fortsätta i tron” såväl som “komma till tro”.
För om du slutar tro, var du aldrig frälst. Du plockas ut, ihopsamlad-
-och kastad i elden. De som förblir, förtröstar och tror på Jesus.
Det är det som grenar gör i vinstocken – de hämtar liv och förtröstar-
-på vinstocken. De går inte ut på börsmarknaden – särskilt inte idag.
Tro alltså inte att Johannesevangeliet är en lättvariant för icke-troende-
-och att du behöver annan, fast föda. Då begår du ett kolossalt misstag!
Snacka om att detta är fast föda!
När han säger att detta är skrivet för att ni ska tro, betyder det att-
-John Piper ska gå upp på morgonen, läsa denna bok och förbli troende.
Om du tror att du klarar dig utan detta ord, kommer du gå evigt förlorad!
Och ja, kapitel 10 säger att ingen kan rycka oss ur Hans hand.
Om du tillhör Honom kommer du att hämta näring från Hans ord.
Detta porträtt av Jesus har skrivits av ett ögonvittne som har varit med-
-under dessa evigt viktiga händelser på jorden.
Fem gånger i denna evangeliebok står det: “lärjungen som Jesus älskade”.
Märkligt – älskade Han inte alla?
Fem gånger: “lärjungen som Jesus älskade”.
Och i slutet, i 21:20 står det: “Petrus vände sig om och fick se att den”-
-“lärjunge som Jesus älskade följde efter.”
Fyra verser senare: “Det är den lärjungen som vittnar om detta och”-
-“har skrivit detta”.
Alltså “lärjungen som Jesus älskade” – som lutat huvudet mot Jesu axel-
-vid den sista måltiden skrev denna evangeliebok.
Det här är alltså en mycket nära skildring.
Det är inte någon 100 år senare som försöker nedteckna vad som hände.
Han var där, och han skrev en bok med sitt eget, gudomligt inspirerade-
-vittnesbörd om vad Jesus gjorde, och vad det betyder för er idag.
Jag säger “gudomligt inspirerade vittnesbörd”, bl.a. för att Jesus-
-sa till Johannes och övriga apostlar att Han skulle göra det för dem.
Detta står i två viktiga verser. Joh 14:26: “Men Hjälparen, den helige”-
-“Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och”-
-“påminna er om allt vad jag har sagt er.”
Här säger alltså Jesus att Han inte lämnar dem ensamma med att försöka-
-komma ihåg allting rätt. Joh 16:13 “Men när han kommer, sanningens Ande”-
-“då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig”-
-“själv, utan allt det han hör skall han tala.” Dessa två verser säger-
-alltså att Jesu avsikt med lärjungarna var att de hade myndighet-
-som trovärdiga språkrör att lägga församlingens grund, enligt Ef 2:20.
Jesus valde apostlar, frälste, lärde, sände och gav dem den helige Andes-
-gudomliga ledning. Med sina skrifter blev de grunden för församlingen.
Därför predikar vi Bibeln, och inte våra egna idéer.
Därför känner jag mig bunden till denna Bok. När det jag säger börjar-
-röra sig bort från denna Bok, känner jag mig nervös över vad jag säger-
-och jag går raka vägen tillbaka till Boken.
Jag har ingen auktoritet som inte är i överensstämmelse med denna Bok.
Därför måste ni mäta efter detta. Jag vill att vi, som församling, i-
-predikstolen, sångerna, bönerna, hemgrupperna, mötena, konferenserna-
-är baserade på Bibeln, inte på ett vagt sätt som alla säger att de är-
-utan uttryckligen, synligt, verbalt, påtagligt genomsprängd av Bibeln.
Det är ju här som auktoriteten, kraften och livet ligger.
Människors ord är till ingen nytta om de inte tydligt ekar Guds sanning.
Han har makten – inte vi.
Det är Guds inspirerade Ord, som Johannesevangeliet är.
Frasen “Guds Ord” tar oss nu till texten.
Jag hoppas ni nöter ut er bibel genom att slå upp Johannes 1.
Vi ska endast titta på verserna 1-3 nu. Men vi ska nog inte ha denna takt-
-genom hela boken. Jag tror inte jag kommer leva så länge, men vissa delar-
-måste det, särskilt här i början. Takten snabbas nog upp-
-då boken är väldigt repetitiv.
Den är som ett bi som surrar runt en blomma.
Det är bara en blomma, som han ser från olika håll.
Vi kan därför förklara den mer utförligt i början och fortare senare.
Låt oss läsa dessa tre verser:
“I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.”
“Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till”-
-“och utan honom har inget blivit till, som är till.”
Låt oss fokusera på ordet “Ordet” – “I begynnelsen var Ordet”.
Det viktigaste som kan sägas om Ordet är… och jag säger det utan rädsla-
-att bli motsagd… Det viktigaste som kan sägas om Ordet står i vers 14:
“Och Ordet blev kött”. Det är det viktigaste du kan veta om detta Ord.
Det finns många mycket viktiga saker, men missar du detta, missar du-
-Johannes’ vinkel. “Ordet blev kött och bodde bland oss”-
-“och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern”.
Ordet är Sonen – “full av nåd och sanning”.
Ordet syftar alltså på Jesus Kristus, den inkarnerade Sonen.
Guds “köttnade”, förkroppsligade Son.
Johannes vet vad han just är på väg att göra.
Han har levt länge och försökt förstå det han inte förstod om Jesus.
Han har levt länge och ska nu skriva denna berättelse.
Han vet att Jesus var människa, han hade ju lutat sig mot Hans axel.
Nu ska han berätta om det Han gjorde under Sin tid på jorden.
Han ska tala om Hans liv och gärning. Han hade sett, hört, vidrört Honom-
-som det står i första Johannesbrevet. Han är kött och blod, inte ett spöke.
Inte en skepnad som visar sig och försvinner.
Han åt, drack, blev trött, satt vid brunnen i kapitel 4, trött och hungrig.
Johannes kände Honom mycket nära.
Jesu mor bodde med Johannes från den dag Jesus dog, tills Johannes dog.
Eller tills Maria dog – hon dog antagligen före.
Men tänk er! Han kunde fråga henne vad han ville!
Nu ska han berätta denna berättelse, om denne man.
Han fick inte själv veta detta i vers 1-3 från början. Men vi får det.
Själv förstod han inte detta under de tre åren. Han vill att vi börjar här.
De allra viktigaste sakerna han kan tänka sig att säga om Jesus Kristus är-
-här i början av berättelsen.
Och i vers 14 säger han att detta är Han som blev kött. “Jag rörde Honom”-
-“med min hand och lade mitt huvud mot Hans axel.”
Johannes vill uppenbarligen inte att vi går igenom det han genomgick.
Han och de andra fumlade och försökte förstå vem Han var.
Han stillade stormen, drev ut demoner, botade spetälska, uppväckte döda…
…”Vem är Han?”
Och i slutet när de sprang till graven, förstod Johannes det först-
-och sedan Petrus. Han vill inte att vi går igenom samma sak.
Det första han säger är alltså: “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var”-
-“hos Gud, och Ordet var Gud.” Visst är det fantastiskt!
Vad får vi nu ut av detta? Jag tror han vill att vi läser evangeliet-
-med häpnad, med tillbedjan. Spänning är inte fel, men det finns inte här.
Åtminstone inte i fråga om huvudpersonens identitet.
Få det klart från början att vi talar om Gud.
Han hade kunnat göra det annorlunda också. Men han säger:
“Jag vill att ni ska veta att denne Jesus skapade er.”
När du läser, tänk: “Han skapade mig, som en krukmakare skapar krukor”-
-“och desto mer, har uppfunnit leran.”
Han vill att vi vet och känner detta direkt.
I början av denna predikoserie ska vi bli absolut hänförda av hans ord.
Vi ska helt tappa hakan över att han kan säga detta om en korsfäst, en-
-som ser ut att ha begått ett brott. Vi ska fyllas av tillbedjan.
Johannes försöker alltså inte smyga in Jesu identitet.
“Så var det för mig, men inte för er, nu i min evangeliebok.”
De första orden från hans penna är avsedda att göra er hänförda över-
-denne mans identitet, som blev kött och bodde ibland oss.
Johannes vill uppenbart att vi ska förundras när vi läser-
-att Jesus var hos Gud, Han var Gud före världen fanns, och skapade alltet.
Han vill att ni ska se en magnifik, stor Frälsare.
Det ni älskar hos Jesus – Hans mildhet, tålamod ska ses inuti detta stora-
-och göra er fullständigt betagna. Jesus gjorde galaxerna.
Denne Jesus, Vars mildhet, tålamod och godhet ni älskar…
Han som höll barn i Sin famn…
…skapade världen. Var Gud.
Nu borde vi fråga oss själva: Varför valde han att kalla Honom för “Ordet”?
Det viktigaste med Ordet var att Han blev kött.
Men, skulle han inte ha kunnat använda ett annat namn – Sanning t.ex.?
“I begynnelsen var Sanningen.” Ljuset? Vägen? Livet? – varför just “Ordet”?
Mitt svar, som ni får pröva, är: Johannes kallar Jesus för Ordet-
-därför att han sett Jesu ord och person som Guds sanning, på ett sådant-
-enhetligt sätt att Jesus, i Hans ankomst, gärning, undervisning, död-
-och uppståndelse, var Guds slutgiltiga budskap.
Han hörde Honom undervisa, såg Honom verka, och Hans person och ord-
-var så förenade att helheten var Ordet – Guds budskap.
Det Gud hade att säga till oss, världen, var inte enbart det Jesus sa.
Många tar Honom som en beundransvärd lärare, de väljer vad de vill tro…
Det var inte bara vad Jesus sa, utan vem Han var och vad Han gjorde.
Det var det främsta som Gud hade att säga till oss.
Hans ord förklarar Hans person och verk. Men Hans person och verk-
-var den främsta sanningen som Gud uppenbarade.
Jesus sa: “Jag är sanningen” (Joh 14:6) och “Jag har kommit för att”-
-“vittna om sanningen”. Han var alltså sanningen och vittnade om den.
Johannes såg ord här, och en annan typ av vittnes-ord här och fick ihop-
-dem till ett enda budskap, Ord från Gud.
Han sa “Om ni förblir i mina ord” och “Förbli i mig”.
Johannes hör båda dessa fraser och ser dem komma samman.
Jesus sa även “De gärningar jag gör vittnar om mig”.
Hans gärning var också Hans vittnen.
Hans händer, fötter, mun, arbetade tillsammans.
Johannes ser denna man vara sanningen, vara budskapet och tala budskapet.
Sedan drog han slutsatsen att det bästa man kan kalla Honom är Guds Ord.
Guds slutgiltiga budskap till oss blev kött.
En annan ledtråd: Jag tror att Johannes också skrev Uppenbarelseboken.
Språket och koncepten är desamma och den tillskrivs samme författare.
Det finns ingen anledning att betvivla det.
Uppenbarelseboken 19:13 beskriver Jesu andra tillkommelse såhär:
“Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har”-
-“fått är ‘Guds Ord’.”
Fyra verser senare: “Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd”-
-“som han skall slå folken med”. Vi vet att svärdet är Guds Ord.
Han är alltså Guds Ord, och härskar med Guds Ord.
Johannes såg detta hänga ihop, från början till slut.
Hans tal och varelse var så enhetliga i Guds avsikt för Honom, att han-
-i Upp 19 och Joh 1 kallar Honom “Ordet”. “Guds Ord”.
När Johannes alltså påbörjar sin bok har han i åtanke all uppenbarelse-
-sanning, vittnesbörd, ära, makt, orden som kom från Jesu mun…
Det Jesus var: Hans liv, lära, dö, uppståndelse.
Han sammanfattar all denna uppenbarelse med att säga att detta var-
-Guds slutgiltiga, avgörande Ord. Precis som Hebréerbrevets författare sa.
“Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till”-
-“fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss”-
-“genom sin Son”. Sonen var Guds slutgiltiga Ord till världen.
Därför är evangelierna så viktiga.
Vad vill då Johannes berätta om Ordet som blev kött?
Vad vill han berätta om den han kände och vilade sitt huvud mot?
Fyra saker. 1: Han vill berätta om tiden för Hans existens.
2: Essensen av Hans identitet; 3: Hans förhållande till Gud.
4: Hans förhållande till världen.
1: Tiden för Hans existens. Vers 1: “I begynnelsen var Ordet.”
“I begynnelsen” på grekiska är identiskt med de två första orden i Bibeln.
“I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” Det är inte en slump.
Johannes menar, att innan det fanns någon materia; innan något skapats-
-var Jesus. “I begynnelsen var Ordet”. I början när de skapades fanns Han.
Det är meningen med “I begynnelsen”.
En annan bekräftelse på att Johannes tänker så är att Gud skapade-
-och det första han säger om Jesu handling är att allt skapades genom Honom.
Han tänker alltså på skapelsen med orden “I begynnelsen”.
Jesus var där som Guds Son, i begynnelsen.
Jag ska säga det som Einstein hade sagt, och sedan ge en biblisk syn-
-på Einsteins relativitetsteori.
Jesus var inte bara där före materian, utan före tiden.
På 1900-talet upptäckte man att tid och materia har samma utsträckning.
Ingen materia, ingen tid. Det kan ibland, bibliskt, vara kontroversiellt.
Lyssna på denna lovprisning… jag tror inte Bibelns författare kände till-
-relativitetsteorin. De kände till sanningen.
Judas 1:25 “den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre”-
-“honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid”-
-“nu och i all evighet.”
Han lovprisar Jesus Kristus. Före all tid, nu i denna tid och för evigt-
-ära vare Honom.
Se även 2 Tim 1:9: Gud gav oss nåd i Kristus Jesus “från evighet”.
Så, när han säger “I begynnelsen var Ordet” menas kopplingen till 1 Mos 1-
-och de andra associationerna, att före allt annat, var Han till.
Förstå tiden rätt. Han blev inte till – Han var till.
2: Essensen av Hans identitet. Jag ska skippa en fras och återkomma-
-i slutet då jag vill koppla det med förhållandet till världen.
Vers 1: “Ordet var Gud”. Ett kännetecken på denna evangeliebok är-
-att de tyngsta doktrinerna sammanvigs med det enklaste språk.
Det här utlåtandet kan inte göras grammatiskt enklare än vad det är.
Eller mer tungt än vad det är.
Jag kan varken göra det tyngre eller enklare.
Johannes är enkel, grammatiskt sett. Hans grekiska är mycket enkel.
Men boken skulle strida om förstaplats sedd till dess tyngd.
Och de båda hänger samman – boken kan varken göras enklare eller tyngre.
Vår, och alla andra kristna församlingar ska tillbe Jesus Kristus som Gud-
-utan att anklagas för hädelse eller avgudadyrkan.
Om du tvivlar som Tomas, har han tålamod. Sätt din hand här och här.
Tomas ligger på ansiktet: “Min Herre och min Gud!”
Så ska vi vara när vi läser denna bok – på ansikte: “Min Herre, min Gud”.
Han blev kött.
Vi ska inte vara som judarnas ledare i kapitel 10:33.
“Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du”-
-“hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.”
“Vi ska allt stena dig!”
Johannes vill inte att vi blir lurade och skriver först “Ordet var Gud”.
Var inte med dem, och anklaga oss för hädelse när vi böjer oss för Kristus-
-och tillber Honom som Gud. Vi hädar ju inte.
Ser ni vad detta innebär för vår genomgång av Johannesevangeliet?
Bjud gärna troende som saknar församling och icke-troende-
-som saknar en Frälsare, att komma och lyssna.
Det jag sagt här innebär att när vi dessa veckor fokuserar på Jesus-
-i denna evangeliebok, så möter vi Gud.
Om dina vänner alltså önskar lära känna Gud…
Johannesevangeliet börjar med att Ordet var Gud och att Ordet blev kött.
Sedan ägnar ögonvittnet 21 kapitel på att beskriva detta “kött”, och Gud!
“Kom och lyssna och se vad ni tycker”, skulle jag nog säga.
Om ett Jehovas vittne eller en muslim säger:
“Det här ‘Ordet var Gud’ är fel översatt. Du behöver”-
-“Nya världens översättning.” Eller “Den riktiga ligger under Jerusalem.”
– de menar att det ska stå att “Ordet var en gud”. Det är obestämd form –
-kan du ändå svara utan att behöva kunna någon grekiska alls.
Deras påstående är nämligen inte sant. Jag ska visa er detta i slutet.
Jag vet mycket väl, efter att ha talat med många genom åren, vad de anser-
-om du skulle hörsamma denna predikan och tillbe Jesus.
Jehovas vittnen tror ju att Jesus var en skapad ängel.
Nr. 3…
Nr. 1 berörde Jesu tidsramar – före allt; 2: Essensen av Hans identitet.
“Ordet var Gud”. Nu, det tredje: Hans förhållande med Gud.
Vers 1: “Ordet var hos Gud”.
“I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.”
De två fraserna “Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud” är skälet till att-
-den kristna församlingen tror på Treenigheten.
Treenighetsläran, att det finns en Gud och tre medvetandecentra i det enda-
-gudomliga väsendet – är inte skapad av filosofer.
Den trycks på oss av meningar som denna. Han var hos Gud och Han var Gud!
Hur kan man vara Honom och vara med Honom?
Treenigheten har alltid förbluffat äkta troende.
Han var hos Gud, Han hade ett förhållande med Gud.
Han är Guds fullkomliga avbild och avspeglar allt vad Gud är, och står fram-
-som en person som är full av gudomlighet, som Paulus säger.
Ett gudomligt väsen – och hittills har vi sett två personer:
Gud – och Ordet med Gud, som är Gud!
Inte lätt, bara tydligt… sant.
Paulus sa: “När jag var barn, talade jag som ett barn, tänkte jag som ett”-
-“barn, och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man”-
-“har jag lagt bort det barnsliga.” Att bli man betyder att komma-
-till Himlen. Texten talar om hur Jesus kommer tillbaka.
“Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte.”
“Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt”-
-“liksom jag själv har blivit fullkomligt känd.”
Paulus visste väl att han endast hade bitar och inte den färdiga bilden.
Men bara sanna, evigt viktiga, saker.
En dag ska vi får mer ljus över hur Han kan vara en Gud och tre personer.
Fadern, Sonen och den helige Ande. Vi får se det senare.
Vi har sett att Han är före all tid, Han är Gud till Sitt väsen-
-Han är i förhållande “med Gud” – en särskild person.
Till sist – nr. 4: Hans förhållande till världen. Verserna 2-3.
“Han var i begynnelsen hos Gud.” Detta betonar vad som redan sagts.
“Genom honom har allt blivit till”-
-“och utan honom har inget blivit till, som är till.”
Ordet som blev kött och bodde ibland oss, lärde, helade, förmanade oss-
-skyddade, älskade, dog för oss. Johannes säger först att Han skapade oss.
Johannes verkar förstå att denna storhet och förundran måste finnas där.
Annars blir allt annat vi lär oss om Honom alltför torrt.
Han blir då bara en annan lärare med trolleritricks.
Vers 3: “Genom honom har allt blivit till”. Missa inte poängen i vers 1-
-om att Ordet var Gud. När du hör att allt blev till genom Honom-
-är det visserligen sant, att Han var Guds ombud.
När Gud, med Sitt Ord säger “varde”, är detta Ord Jesus!
Han fick universum att bli till genom Sitt Ord.
Men överbetonar du detta missar du att Ordet är Gud, inte bara ett ombud.
Det hänger alltså samman från vers 1 till 3.
Han är din Skapare, och Han använde inte en ängel för att skapa dig.
Gud skapade dig genom Gud.
De är så mystiskt förenade att vi kan säga “Jesus OCH Fadern skapade oss”.
Där var ett förhållande i handlandet. Det var genom Ordet Han skapade oss.
Tillbaka till muslimen och Jehovas vittnet… eller all annan form av-
-arianism, som var den första riktigt stora villoläran på 300-talet.
“Arianism”, Arius sa “Det fanns en tid då Ordet inte var till”.
Han menade alltså att Han blev till, att Han var en skapad varelse.
Athanasius hade hela världen emot sig och blev landsförvisad fem gånger-
-då han försvarade läran mot Arius. Nästan hela världen följde arianismen.
Men Athanasius stod kvar. Det var fantastiskt.
Mycket i kyrkohistorien kan vi vara tacksamma för… och ledsna över.
Så, om en muslim eller ett Jehovas vittne – som båda är arianer-
-säger att denna översättning är fel och att det bara ska säga att-
-Ordet var gudomligt, eller en gud – en stor profet eller ängel-
-och att Gud använde Honom till stora ting… så vet ni att detta-
-inte stämmer. Detta kan visas utifrån vers 3.
“Genom honom har allt blivit till”. Det kan tyckas räcka.
Han är inte skapad, Han skapade det skapade.
Men nu kommer de säga: “Nja, när det står att allt blivit till genom”-
-“Honom, räknas förstås inte Han som skapade allt in bland ‘allt’.”
“Han är därför själv skapad.” Du kan svara: “Det är inte självklart”-
-“för mig att Han inte är Den som skapar utan räknas in bland det skapade.”
Det ser inte ut som att Han är bland det som blivit till – Han skapade-
-allt som blev till. Men hade vi bara detta skulle diskussionen bara-
-pågå. Men nu har vi inte bara detta. Han fortsätter att säga:
“…utan Honom blev inget till, som har blivit till” [rätt översatt].
Varför inspirerade Gud honom till att upprepa och lägga till “utan honom”-
-“blev inget till, som har blivit till”.
Om Han är bland de som blivit till, måste Han ha skapat Sig själv.
Om du inte existerar kan du inte få dig själv att bli till.
Du behöver inte kunna grekiska. Tomas kan visserligen också hjälpa-
-och Hebréerbrevet 1, Rom 9, Kol 2. Jesu Kristi gudom finns i hela NT.
Men allt du behöver göra är att trycka på vers 3 med allt du har.
“Utan Honom blev inget till, som har blivit till”!
Allt i kategorin “blivit till” – änglar, och allt, har Han skapat.
Så Han kan inte finnas med i den kategorin. Slutdiskuterat. Vi ses.
En liten sak kan ni testa när Jehovas vittnen knackar på.
Vi ska inte spela spel, utan bry oss om deras själar. De är inte kristna.
Min taktik när de knackar på är att säga “Jag förstår ert perspektiv…”
“Jag talar mycket med Jehovas vittnen. Jag är kristen och tror inte att”-
-“Jesus bara är en ängel, utan sann Gud av sann Gud. Ni tror ju inte det.”
“Jag vill be för er. Böj era huvuden och låt oss be Jesus komma”-
-“och visa oss här och nu.” Ingen har någonsin låtit mig göra detta.
En äldre man sprang så fort han kunde ifrån min veranda.
Men jag vill föreslå att om ni inte har tid för att sitta ner och prata-
-så menar jag allvar. Jag tror Jesus kommer visa Sig som på Karmel.
Och de vet med sig att Han kanske visar Sig.
Ingen har sagt “Visst, låt oss möta sanningen här och nu”.
Kristus blev inte skapad.
Detta är vad det innebär att vara Gud.
Må Herren i denna serie hjälpa oss att tillbe Kristus.
Om du är här ikväll, eller idag, på södra eller norra området, och inte-
-böjer knä för Jesus som din Herre och din Gud: må Herren öppna dina ögon-
-när du läser denna evangeliebok, hur Han vittnar genom Sitt Ord om-
-sanningen: må du kapitulera och få evigt liv. Låt oss be.
Fader i Himlen, jag vädjar för oss troende, att vi ska växa-
-i att värdera Kristus högt och förtrösta på Kristus.
Jag ber även att icketroende som kommer på dessa möten ska känna sig-
-slagna och dragna av Kung Jesus.
“I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.”
“Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till”-
-“och utan honom har inget blivit till, som är till.”