Ni har kommit till bestänkelseblodet (Charles Spurgeon)

Ni har kommit till bestänkelseblodet (Charles Spurgeon)

”Ni har kommit till bestänkelseblodet[1] som talar starkare än Abels blod.”
Hebr 12:24

Läsare, har du kommit till bestänkelseblodet? Frågan är inte om du har kommit fram till läromässig kunskap, eller till hållandet av högtider, eller till en viss sorts erfarenhet. Frågan är om du har kommit till Jesu blod? Jesu blod är livet i all avgörande gudfruktighet. Om du verkligen har kommit till Jesus, vet vi hur du kom – den helige Ande förde dig dit på ett underbart sätt. Du kom till bestänkelseblodet, utan att ha några egna meriter. Skyldig, förlorad och hjälplös kom du att ta detta blod, och endast detta blod, som ditt eviga hopp.

Du kom till Kristi kors, med skakigt och värkande hjärta. Och åh! vad underbart det var när du fick höra Jesu blod tala! Droppandet av Hans blod är som himmelsk musik för de botfärdiga sönerna på jorden. Vi är fulla av synd, men Frälsaren bjuder oss att höja våra blickar till honom, och när vi skådar hans rinnande sår ropar varje blodsdroppe när den faller: ”Det är fullbordat, jag har gjort slut på synden, jag har fört in evig rättfärdighet.” Åh! vilket ljuvligt språk Jesu dyrbara blod talar!

Har du kommit till detta blod en gång, kommer du ständigt att återkomma. Ditt liv kommer bestå i att ”Se till Jesus”. Hela ditt liv kommer ha sin höjdpunkt i detta: ”Till den jag kommer”. Inte den jag har kommit till, utan den jag ständigt kommer till. Om du en gång kommit till bestänkelseblodet, kommer du känna ditt behov av att komma till det varje dag. Den som inte vill tvätta sig i det varje dag, har aldrig tvättat sig i det alls. Den troende känner det alltid som sin glädje och förmån att det fortfarande finns en öppen källa. Tidigare upplevelser är tveksam mat för kristna; det enda som kan ge oss glädje och tröst är att komma till Kristus just nu.

Låt oss denna morgon stänka färskt blod på vår dörrpost och sedan kalasa på Lammet, förvissade om att fördärvsängeln måste gå förbi.

1. Ordagrann översättning, se fotnot i Svenska Folkbibeln 2015.