Bibeln handlar inte om dig (Tim Keller)

Jesus är det sanna templet, den sanne profeten, den sanne prästen, den sanne kungen, det sanna offret, det sanna lammet, det sanna livet, det sanna brödet. Bibeln handlar inte om dig.

 

 

Handlar David och Goliat om dig och hur du kan vara som David mot Goliat-
-eller om Han som tog itu med de enda jättar som verkligen kan döda oss-
-och att Hans seger tillgodoräknas oss? Ja, vem handlar det egentligen om?
När detta ljus går upp för oss börjar vi läsa Bibeln med nya ögon.
Jesus är den sanne och bättre Adam som bestod provet i trädgården.
Hans trädgård var mycket svårare och Hans lydnad tillräknas oss.
Jesus är den sanne och bättre Abel. Han blev oskyldigt dödad-
-men Hans blod ropar inte efter vår fördömelse utan vårt frikännande.
Jesus är den sanne och bättre Abraham, som svarade på Guds kallelse-
-att lämna alla bekvämligheter och gå in i det okända…
Jesus är den sanne och bättre Isak, som inte bara offrades av Sin Far på berget-
-utan verkligen blev offrad för oss alla.
Gud sa till Abraham: “Jag vet att du älskar Mig, för du undanhöll Mig inte din”-
-“ende, älskade son.” Vid korset kan vi säga till Gud: “Jag vet att Du älskar”-
-“mig, för Du undanhöll inte Din ende, älskade Son, från mig.”
Jesus är den sanne och bättre Jakob, som brottades och fick rättvisans slag-
-så att vi, likt Jakob, endast får nådens slag, som väcker och tuktar oss.
Jesus är den sanne och bättre Josef, som står vid kungens högra sida och-
-förlåter dem som förrått och sålt Honom och använder Sin makt för att rädda dem.
Jesus är den sanne och bättre Mose som står i gapet mellan folket och Herren-
-och medlar för ett nytt förbund.
Jesus är den sanne och bättre Klippan, som blev slagen av Guds-
-rättvisas stav och nu ger oss vatten i öknen.
Jesus är den sanne och bättre Job – som fick lida fastän Han var helt oskyldig-
-och som nu ber för och frälser Sina dumma vänner.
Det är inte direkt typologi… mer en känsla jag har…
Jesus är den sanne och bättre David, vars seger blir folkets seger-
-fastän de inte hade sett till en sten för att åstadkomma det själva.
Jesus är den sanne och bättre Ester, som inte bara riskerade ett jordiskt palats-
-utan förlorade Sitt himmelska, inte bara riskerade Sitt liv, utan gav det.
Som inte sa “ska jag gå förlorad så må jag gå förlorad”-
-utan “Jag ska verkligen gå förlorad för att rädda Mitt folk.”
Jesus är den sanne och bättre Jona, som kastades ut i stormen så vi fick gå in.
Han är det sanna påskalammet och templet, den sanne profeten, prästen och kungen.
Det sanna offret, det sanna lammet, det sanna ljuset, det sanna brödet…
Bibeln handlar inte om dig…!
Översatt av Evangeliecentrerat.se