Biblisk underordning för alla

Komplementarism – övertygelsen om att män och kvinnor är jämlika som bärare av Guds avbild, men att de även har olika roller i församlingen och hemmet – är ett ämne som lätt kan skapa missförstånd och stridigheter. En del vet helt enkelt inte hur det ska fungera i praktiken (eller ens vad det betyder i teorin), medan andra har sett det användas till övergrepp och manlig dominans – en grov förvrängning av vad denna bild av Kristus och församlingen är ämnad att uppvisa.

Trillia Newbell, Jen Wilkin och Melissa Kruger diskuterar i denna video hur en sund komplementaristisk modell ska se ut i hemmet och i församlingen och hjälper oss att bättre förstå alla kristnas kallelse att underordna sig Kristus, som är huvudet. Se denna video och hör om hur en robust förståelse av komplementarismen skapar säkerhetsspärrar för kvinnor och på ett vackert sätt uppvisar vad sann biblisk underordning är för alla troende.

 

 

Ska vi vara ärliga så är “komplementarism” ett krångligt ord.
Det är också svårt, för många vet inte hur det ska ta sig uttryck.
Vi ser det även användas på fel sätt. Låt oss prata om detta.
Hur ser det ut när man är komplementär och vad har vi sett för missbruk?
Dess bästa form är när det är en vacker bild av Kristus och församlingen.
Det är en som leder, och en som följer. Det är bra.
I våra församlingar kan det ibland missbrukas.
Man tillämpar det som att alla kvinnor ska underordna sig alla män.
Kvinnan får ingen röst i församlingslivet.
Men alla lemmar i kroppen har en värdefull uppgift.
De bästa komplementära församlingarna uppmuntrar både män och kvinnor-
-att söka lära känna Jesus. Hela församlingen uppbyggs och samarbetar.
Allas röster blir hörda och tillsammans bygger vi församlingen.
Du sa en mycket viktig sak som är värd att upprepa.
Vi alla underordnar oss. Oftast talar man om fruarna under männen-
-eller kvinnorna under alla män. Du kan säga något om detta…
Man hör en och annan predikan om att särskilt kvinnor ska underordna sig.
Sedan kommer alla stereotyper av hur kvinnan ska vara.
Man uttrycker sig gärna alltför förenklat, och det talas om ledarskap-
-som strikt något för männen och underordning endast för kvinnorna.
Men det här är ju inte sant och finner inget stöd i Bibeln.
Jag vill att vi åter ska se på hur det kan finnas kvinnliga ledare-
-i helt korrekta roller.
Detta är nog lättare för kvinnor när de ser att alla är kallade att-
-underordna sig. Inte bara kvinnorna ska tänka på det.
En man som ser skönheten i underordning kan också leda med medkänsla.
Han vet att leda på rätt sätt.
Männen kan också leda vägen genom att visa kvinnor hur man underordnar sig.
De underordnar sig församlingsledarna och myndigheterna.
Det här är en förebild för hur vi också ska göra.
Vi är alla kallade att underordna oss någon.
Sedan finns det ju äktenskap där det är extra svårt att underordna sig-
-på grund av övergrepp.
Vad säger vi till kvinnor i svåra äktenskap, där det förekommer övergrepp?
I ett äktenskap där det förekommer övergrepp har ledaren abdikerat.
Frun måste tas i säkerhet och underordna sig den Högste, Fadern i Himlen-
-som säger att hon är skapad i Guds avbild och ska behandlas som sådan.
Först och främst måste församlingen föra henne i säkerhet.
Sedan kan vi utvärdera äktenskapet. Det här måste också ske ordentligt.
I en komplementär församling får en kvinna oftast berätta om övergreppen-
-först inför en grupp män, eftersom de är församlingsledarna.
Det kan ibland vara svårt för en kvinna att vara i den situationen.
Vi måste blanda in fler kvinnor i processen att hjälpa dessa kvinnor.
De kan sympatisera och även föra hennes talan, eftersom hennes man-
-kan försöka vinkla det så att han inte begår några övergrepp.
Han kan också erkänna att han gjort fel, och vi vill gärna tro detta…
Men det är bra om både män och kvinnor får höra båda sidor-
-så att vi fungerar som vi borde, sida vid sida, och hjälps åt.
Att ha en stabil förståelse av komplementarism och dess sanna innebörd-
-ger oss alltså skyddsmekanismer – i församlingen och för kvinnor.
Vi vet då hur underordning ska te sig och fungera i församlingen-
-på ett sunt och ordnat sätt. Tack så mycket för er tid!
Översatt av evangeliecentrerat.se|med tillstånd.