Category "Övrigt"

Spurgeon-andakt: Tillflyktsorter

Spurgeon-andakt: Tillflyktsorter

"Ni skall ha dem som tillflyktsorter undan blodshämnaren." Josua 20:3   Det sägs att tillflyktsorterna i Kanaans land var utplacerade så att vem som helst skulle kunna ta sig till någon av dem inom en halv dags resa. På samma sätt är frälsningens [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Hur Herren älskar!

Spurgeon-andakt: Hur Herren älskar!

"Som jag, HERREN, älskar…" Hosea 3:1   Du som tror: Se tillbaka på din livsvandring, och tänk på vägen som Herren din Gud har lett dig på genom ödemarken. Hur han gett dig mat och kläder varje dag, hur han uthärdat ditt dåliga [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Längtan efter Kristus, Herden

Spurgeon-andakt: Längtan efter Kristus, Herden

"Säg mig ... Var för du din hjord i bet? Var låter du den vila om middagen?" Höga visan 1:7   Dessa ord uttrycker den troendes längtan efter Kristus och trängtan efter omedelbar gemenskap med honom. Var för du din hjord i bet? [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Våra skyldigheter

Spurgeon-andakt: Våra skyldigheter

"Vi har alltså skyldigheter, bröder…" Rom 8:12   Som Guds skapade varelser har vi alla skyldigheter gentemot honom: att lyda honom med hela vår kropp, själ och kraft. Efter att vi brutit hans bud, vilket vi alla har, står vi skyldiga inför hans [...]

Read more
Spurgeon-andakt: En avlägsen tid

Spurgeon-andakt: En avlägsen tid

"Men detta hör till en avlägsen tid." 1 Krön 4:22 Ändå inte så avlägsen som de dyrbara ting som våra själar gläder sig så mycket åt. Låt oss för en stund minnas dem och återberätta dem som gnidaren räknar sitt guld. Faderns suveräna [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Förlåtelse genom blod

Spurgeon-andakt: Förlåtelse genom blod

"Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse." Hebréerbrevet 9:22 Detta är den orubbliga sanningen. Inga av de judiska ceremonierna tog bort synd, inte ens symboliskt, utan någon blodsutgjutelse. På inga sätt och vis kan synd förlåtas utan ett sonande offer. Det kan [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Jesu underbara kärlek

Spurgeon-andakt: Jesu underbara kärlek

"Din kärlek var mig underbar…" 2 Sam 1:26   Kom, kära läsare, låt var och en av oss tala med egna ord om den underbara kärleken, inte Jonatans, utan Jesu kärlek. Vi återberättar inte vad vi hört från andra, utan endast det vi [...]

Read more
Spurgeon-andakt: De ska sjunga Om Herrens vägar

Spurgeon-andakt: De ska sjunga Om Herrens vägar

"De ska sjunga om Herrens vägar." Psalm 138:5   Det är inte förrän de blivit av med sin börda vid foten på korset som kristna börjar sjunga om Herrens vägar. Inte ens änglarnas sånger känns lika ljuvliga som den första hänförda sången som [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Helighetens väg

Spurgeon-andakt: Helighetens väg

“Och Ahimaas rusade i väg över Jordanslätten och hann förbi nubiern.” — 2 Sam 18:23 Att springa är inte allt, mycket ligger i vad vi väljer: en snabb fot uppför kullen och ner i dalen kan inte hålla jämna steg med [...]

Read more
50 texter om korset till påsk

50 texter om korset till påsk

De viktigaste frågorna någon kan ställa sig är: Varför korsfästes och vållades Jesus Kristus så mycket lidande? Vad har det med mig att göra? Och – inte minst – vad vann Gud för syndare som oss när han sände sin [...]

Read more
Spurgeon-andakt: HERREN vår rättfärdighet

Spurgeon-andakt: HERREN vår rättfärdighet

“HERREN vår rättfärdighet.” — Jer 23:6   Det kommer alltid att ge en kristen det största lugn, ro, lättnad och frid, att tänka på Kristi fullkomliga rättfärdighet. Hur ofta är Guds heliga nedslagna och ledsna! Jag tror inte att de borde vara [...]

Read more
Spurgeon-andakt: I Honom har vi fått vårt arv

Spurgeon-andakt: I Honom har vi fått vårt arv

“I honom har vi också fått vårt arv.” — Ef 1:11   När Jesus gav Sig själv för oss, gav Han oss alla de rättigheter och förmåner som ingick med Honom själv. Som evig Gud har Han samtidigt rättigheter i Sig själv [...]

Read more