Category "Övrigt"

Spurgeon-andakt: Fullkomlig i Kristus

Spurgeon-andakt: Fullkomlig i Kristus

“Fullkomlig i Kristus.” — Kol 1:28   Känner du inte djupt inom dig att du inte är fullkomlig? Lär du dig inte detta varje dag? Varje tår som droppar från ditt öga gråter “ofullkomlighet”; varje hårt ord som utgår från dina läppar [...]

Read more

Spurgeon-andakt: Av Hans fullhet har vi alla fått

“Av hans fullhet har vi alla fått.” — Joh 1:16   Dessa ord säger oss att det finns en fullhet i Kristus. Det finns en fullhet av Guds väsen: “Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt” Det finns en fullhet [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Alla som hörde det förundrade sig

Spurgeon-andakt: Alla som hörde det förundrade sig

“Alla som hörde det förundrade sig.” — Luk 2:18   Vi får aldrig sluta förundras över vår Guds stora under. Det är svårt att dra en gräns mellan helig förundran och sann tillbedjan; för när själen blir överväldigad av storheten i Guds [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Er himmelske Fader

Spurgeon-andakt: Er himmelske Fader

“Er himmelske Fader.” — Matt 6:26   Guds folk är Guds barn i dubbel bemärkelse, av skapelsen är de Hans avkomma, och genom adoptionen i Kristus är de Hans söner. Därför har de förmånen att kalla Honom: “Fader vår, som är i [...]

Read more
3 sätt att ta vara på ditt vittnesbörd i jul

3 sätt att ta vara på ditt vittnesbörd i jul

Det är den tid då ”Bjällerklang” och ”Nu har vi ljus här i vårt hus” hittar tillbaka till det offentliga medvetandet, tillsammans med mögliga julkrubbor. Det är den tid då den bibliska historien om en länge efterlängtad ankomst på något [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Vi upprätthåller lagen

Spurgeon-andakt: Vi upprätthåller lagen

“Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls! Vi upprätthåller lagen.” — Rom 3:31   När den troende blir adopterad in i Herrens familj upphör hans relation till den gamle Adam och lagen omedelbart; men då är han även [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Vi vill prisa Din kärlek

Spurgeon-andakt: Vi vill prisa Din kärlek

“Vi vill prisa din kärlek högre än vin.” — Höga Visan 1:4   Jesus låter inte Sitt folk glömma Hans kärlek. Om de glömmer all den kärlek de åtnjutit besöker Han dem med ny kärlek. “Glömmer du Mitt kors?” säger Han, “Jag [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Kristus blev vald ur folket

Spurgeon-andakt: Kristus blev vald ur folket

“Jag har upphöjt en yngling ur folket.” — Psalm 89:20   Varför blev Kristus vald ur folket? Tala, mitt hjärta, för hjärtetankar är bäst. Var det inte för att Han skulle kunna vara vår broder, i det signade blodets band? Åh, vilket [...]

Read more