Category "Övrigt"

Hur och varför skapade Gud oss?

Hur och varför skapade Gud oss?

Fråga 4: Hur och varför skapade Gud oss? Gud skapade oss som man och kvinna efter sin egen avbild för att vi ska känna, älska, leva med och ära honom. Och det är rätt att vi som blev skapade av Gud [...]

Read more
Herren är sen till vrede (andakt av Charles Spurgeon)

Herren är sen till vrede (andakt av Charles Spurgeon)

”HERREN är sen till vrede men stor i kraft…” Nahum 1:3   Jahve ”är sen till vrede”. Barmhärtigheten kommer med bevingade springare till världen; vagnshjulens axlar är glödande heta av den höga farten – men vreden, den släpar sig fram med långsamma steg, [...]

Read more
Hur många personer är det i Gud?

Hur många personer är det i Gud?

Fråga 3 ur Evangeliekatekesen: Hur många personer är det i Gud? Svar: Det är tre personer i den ende sanne och levande Guden: Fadern, Sonen och den helige Ande. De är av samma väsen, lika i makt och ära. Treenighetsläran är den viktigaste kristna [...]

Read more
Den Starke i Jakob (andakt av Charles Spurgeon)

Den Starke i Jakob (andakt av Charles Spurgeon)

"Men hans båge förblir fast och hans händer och armar spänstiga genom dens händer som är den Starke i Jakob." 1 Mos 49:24   Den styrka som Gud ger åt alla sina ”Josefar” är sann styrka; det är inte en skrytsam tapperhet, en [...]

Read more
Förstår du vad du läser (andakt av Charles Spurgeon)

Förstår du vad du läser (andakt av Charles Spurgeon)

"Förstår du vad du läser?" Apg 8:30   Vi skulle vara skickligare lärare åt andra, och mindre benägna att föras bort av varje vindkast i läran, om vi hade försökt få en mer ingående förståelse av Guds Ord. Eftersom den helige Ande, Skrifternas författare, [...]

Read more
Gud har själv sagt (andakt av Charles Spurgeon)

Gud har själv sagt (andakt av Charles Spurgeon)

”Gud har själv sagt.” Hebr 13:5   Om vi bara kan fatta tag i dessa ord genom tron, har vi ett vapen i vår hand, som kan besegra allt. Vilka tvivel kan inte bli dräpta med detta tveeggade svärd? Vilken fruktan skulle inte [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Även Jesus blev frestad

Spurgeon-andakt: Även Jesus blev frestad

”Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen.” Matteus 4:1 En helig karaktär utgör inget hinder för frestelsen att komma – även Jesus blev frestad. När Satan frestar oss faller hans gnistor på fnöske, men i Kristi [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Gud tröstar de modlösa

Spurgeon-andakt: Gud tröstar de modlösa

”Gud som tröstar de modlösa.” 2 Kor 7:6 Och vem kan trösta som han? Gå till ett stackars, melankoliskt Guds barn i nöd; berätta om de ljuvliga löftena och viska utsökta ord av tröst i hans öra. Han är som en döv [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Före gåvan kommer bönen

Spurgeon-andakt: Före gåvan kommer bönen

”Så säger Herren, HERREN: Också detta skall jag låta Israels hus be mig om och göra för dem” Hes 36:37 Före gåvan kommer bönen. Om du tar en titt i den heliga historieboken, finner du snart att en stor gåva sällan kommit [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Guds barns syndabekännelse

Spurgeon-andakt: Guds barns syndabekännelse

"Far, jag har syndat..." Luk 15:18   Det är givetvis självklart att de som Kristus har tvättat i sitt dyrbara blod inte behöver utföra en syndabekännelse, som om de vore brottslingar eller kriminella, inför Gud, Domaren. Kristus har ju tagit bort alla dera [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Prövningar får dig att växa

Spurgeon-andakt: Prövningar får dig att växa

"Låt mig veta varför du bråkar med mig." Job 10:2   Du prövade själ! Kanske gör Herren detta för att utveckla dina gåvor, uveckla god karaktär i dig. En del av dina gåvor skulle aldrig få komma fram om det inte vore för [...]

Read more