Category "Videor"

Vad ska vi göra?

Vad ska vi göra?

Med "röster från det förflutna" kallar denna video pastorer att slå vakt om sina liv, församlingar och sin lära, och omvända sig från att försumma sin teologi. Denna video avslutade Together for the Gospels konferens 2016 och vittnar om hur [...]

Read more
Don Carson, John Piper och Tim Keller om reformationen

Don Carson, John Piper och Tim Keller om reformationen

Don Carson, John Piper och Tim Keller samtalar om reformationens fortsatta betydelse idag.     En del anser att de som ständigt fokuserar på reformationen- -inte går tillräckligt långt tillbaka, till Nya testamentet. Man anser även att det inte heller möter dagens behov. Varför ska vi [...]

Read more
Fanns evangeliecentrerad teologi före reformationen?

Fanns evangeliecentrerad teologi före reformationen?

Ligon Duncan, Gavin Ortlund och Andy Davis samtalar om huruvida det fanns någon evangeliecentrerad teologi före reformationen, hur reformatorerna förhöll sig till teologer som funnits före dem och hur de tidiga kyrkofäderna hjälper troende idag att växa - inte bara [...]

Read more
Reformatorerna

Reformatorerna

Det finns tre saker som reformatorerna skrev i sina trosbekännelser, som skilde dem från den romersk-katolska kyrkan: 1) Skriftens absoluta auktoritet, 2) Att människan rättfärdiggörs genom Kristi fria nåd allena 3) Att den troende var sin egen präst. Låt oss [...]

Read more
Om Sola Scriptura & Solus Christus

Om Sola Scriptura & Solus Christus

Vi har fått ett rikt arv från reformationen - saker som reformatorerna var redo att dö för, vilket många av dem också gjorde. Varför är Kristi död tillräcklig för att sona synderna för alla som förtröstar på honom? Varför är [...]

Read more
Om Kristus allena (T4G 2016, svensk text)

Om Kristus allena (T4G 2016, svensk text)

Kristi död var ett avklarat, fullbordat uppdrag, och våra gärningar kan inte lägga någonting till det Kristus fullbordade med Sin död. Den framlidne D. J. Ward, som var äldste i Main Street Baptist Church i Lexington, Kentucky, påminner oss på [...]

Read more
Om vår tids största behov (T4G 2016, svensk text)

Om vår tids största behov (T4G 2016, svensk text)

I denna video föreslår Martyn Lloyd-Jones att vår tids största behov är att återvända till Guds Ord. Han kallar församlingen att återta principen som satte reformationens människor i brand, och vi kan återta den genom att förkunna Guds Ord, inte [...]

Read more
10 år tillsammans (T4G 2016, svensk text)

10 år tillsammans (T4G 2016, svensk text)

Genom Guds nåd har Together for the Gospel kunnat kalla pastorer att stå enade för samma evangelium sedan 2006. Denna video utgör ett vittnesbörd om de olika röster och vänner som T4G har samlat under årens lopp. Må Herren ge  [...]

Read more
Hur man överlever religionskunskapen

Hur man överlever religionskunskapen

Hur man överlever religionskunskapen. Michael Kruger började sitt första år på University of North Carolina som en överlåten kristen. Han trodde att han var redo för de intellektuella utmaningar som universitetet skulle erbjuda honom och hans tro. Men så fann han [...]

Read more