D. A. Carson intervjuar Conrad Mbewe

Få reda på mer om Conrad Mbewe och församlingsplanteringarna som drivs av Kabwata Baptist Church i Lusaka, Zambia i denna intervju med Don Carson.

Jag är Don Carson och här är Conrad Mbewe.
—Välkommen, roligt att du är här!
—Tack!
Jag ska berätta lite om Conrad.
Han är pastor i Kabwata Reformed Baptist Church i Lusaka, Zambia.
Han är också rektor i en liten reformertbaptistisk bibelhögskola.
Han skriver i några tidningar och bloggar.
Men nu, några frågor. Berätta lite om din familj.
Jag har varit gift i knappt 24 år och Gud har välsignat oss med fem barn.
Två fosterdöttrar, två pojkar och en flicka.
—Hur gamla?
—Fosterdöttrarna är 31 och 25–
–pojkarna är 22 och 19, flickan 17.
—Några barnbarn?
—Den äldsta är gift och väntar barn.
Vi ber att Gud snart ska välsigna oss med ett barnbarn.
Vill du berätta hur du kom till tro? Vilken bakgrund hade du?
Tja, jag växte upp i en familj som gick till kyrkan.
Mamma sa sig komma till tro i början av 60-talet–
–när Billy Graham hade möten i Afrika vid den tiden.
Men jag var nio när hon dog och blev uppfostrad av mammas storasyster.
Vi fortsatte gå i kyrkan, men min storasyster blev omvänd först, efter-
-hon flyttat tillbaka till vår far. Året därpå flyttade jag också dit.
Då fann jag att hennes liv hade förvandlats.
Jag såg att hon hade någonting som jag saknade. Så jag började söka.
Till slut överbevisade Herren mig om min synd och tog mig till Sig 1979.
Det utvecklades med tiden, i mitt hjärta. Och så blev jag kristen.
Blev du kallad till tjänsten strax därefter?
Det var nog strax efter min omvändelse. Jag följde systern till kyrkan.
Hon hade blivit omvänd i en liten baptistkyrka nära universitetet.
Och på så sätt blev jag baptist.
Det första året kände jag en önskan att predika Guds Ord.
Men då jag inte varit kristen länge trodde jag bara jag var ambitiös.
Jag tillrättavisade mig själv för att ens ha tänkt tanken. Det kändes fel!
Men Herren stoppade min självtuktan när jag väl planterat en församling–
–i en av byarna i Zambia och gav mig hän åt att resa ett folk åt Gud.
Då kände jag att detta inte bara var jag och mina höga ambitioner.
Och så sökte jag rådgivning och kom tillbaka till universitetet.
Jag sa till Herren: “Du öppnar dörren, jag går igenom den.”
Inte förrän sju år efter öppnades dörren för att bli pastor på heltid.
Däremellan var jag engagerad i mycket kristet arbete på universitetet–
–och i hemförsamlingen var jag med i evangelisationsteamet.
Kabwata Baptist Church förestår själv flera församlingsplanteringar…
—…både i Zambia och Botswana?
—Ungefär 20 stycken.
Jag skämtar ibland att jag tappade räkningen vid tio.
Jag har just kollat siffrorna. Några planteringar i landet, några utanför.
—Inte bara i Botswana?
—Nej, även Namibia och Malawi.
Vi jobbar också just nu med att plantera en i Etiopien, i Addis Abeba.
Den första som inte gränsar till er alltså?
Vi har hjälpt ett samfund att träna församlingsplanterare.
Men ledarna sa att de behöver en församling som modell att gå efter.
Så vi ber för att få en missionär att sända dit.
Vi har sänt bröder dit parvis för att arbeta och några har fått–
–ett genuint intresse för folket och därmed även språket.