Är de heliga änglarna med honom? (andakt av Charles Spurgeon)

Är de heliga änglarna med honom? (andakt av Charles Spurgeon)

”När han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna.”
Markus 8:38

Om vi har fått gemenskap med Jesus i hans skam, ska vi också vara med honom i den lyster som omgärdar honom när han åter visar sig i ära. Är du, älskade, tillsammans med Kristus Jesus? Är du bunden till honom i denna livsviktiga förening? I så fall är du denna dag med honom i hans skam; du har tagit upp hans kors och gått med honom utanför lägret och burit hans smälek. Och utan tvekan kommer du även då vara med honom när korset byts ut till en krona.

Men döm själv denna kväll! Om du inte är med honom i pånyttfödelsen, kommer du inte heller vara med honom när han kommer i sin härlighet. Om du ryggar undan från den mörka sidan av gemenskapen, kommer du inte att se dess ljusa sida, den glada stunden, då Konungen kommer, och alla hans heliga änglar med honom.

Vad? Är änglar med honom? Ändå var det inte änglar – utan Abrahams avkomma – han tog sig an. Är de heliga änglarna med honom? Kom, min själ, om du verkligen är en av hans egna älskade, kan du  inte vara långt ifrån honom. Om hans vänner och grannar kallas samman till att se hans ära, vad tänker du själv, om du är äktad med honom? Ska du befinna dig på avstånd? Fastän det är en domens dag, kan du inte vara långt ifrån det hjärta som, efter att ha låtit änglar komma in i sin närhet, har låtit dig komma in och bli förenad med honom. Har han inte sagt till dig, min själ: ”Jag skall trolova dig med mig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet.”

Har inte hans egna läppar sagt: ”Du är min äkta hustru, och jag har min glädje i dig”? Om änglarna, som bara är vänner och grannar, kommer vara med honom, är det desto mer säkert att hans egen käraste, äkta hustru, som han har all sin glädje i, kommer att vara nära honom, och sitta vid hans högra sida.

Här är en morgonstjärna av hopp för dig, som strålar så starkt och klart, att den med enkelhet kan lysa upp den mörkaste och mest övergivna känsla.

DelaShare on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page