De som skapar frid (andakt av Charles Spurgeon)

De som skapar frid (andakt av Charles Spurgeon)

”Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn.”
Matteus 5:9

Det här är den sjunde av saligprisningarna: och sju var fullkomlighetens tal bland hebréerna. Det kan hända att Frälsaren satte ”den som skapar frid” på sjunde plats på listan eftersom denne kommit närmast den fullkomliga människan i Kristus Jesus. Den som vill ha fullkomlig salighet, så långt den kan åtnjutas på jorden, måste uppnå denna sjunde saligprisning, och bli en som skapar frid.

Även textens placering har betydelse. Versen som kommer före talar om att ”de renhjärtade” är saliga: ”de ska se Gud”. Det är viktigt att förstå att man ska vara ”först och främst ren, vidare fredlig”. Vår fredlighet ska aldrig ha fördrag med synden, eller tolerera ondskan. Vi måste göra våra ansikten hårda som sten mot allt som går emot Gud och hans helighet. När renheten blivit en fast grundad verklighet i våra själar, kan vi gå vidare till fredlighet.

På samma sätt verkar versen som kommer efter ha placerats där med avsikt. Hur fredliga vi än må vara i denna värld, kommer människor att ge en felaktig bild av oss och missförstå oss. Och det är inte konstigt, för även Fridsfursten kom med en eld över jorden, genom just sin fredlighet. Fastän han älskade människosläktet och aldrig gjorde någonting ont, blev han själv ”föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande”. För att de fredligt sinnade inte ska bli överraskade när de möter på fiender, läggs det i följande versen till: ”Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.”

De som skapar frid prisas inte bara saliga, utan omgärdas också med andra välsignelser. Herre, ge oss nåd att klättra till denna sjunde salighet! Rena våra sinnen så att vi kan vara ”först och främst rena, vidare fredliga”. Och ge våra själar ett starkt fäste, så att vår fredlighet inte leder oss till feghet och förtvivlan, när vi blir förföljda för din skull.

DelaShare on Facebook5Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page