Den Starke i Jakob (andakt av Charles Spurgeon)

Den Starke i Jakob (andakt av Charles Spurgeon)

“Men hans båge förblir fast och hans händer och armar spänstiga genom dens händer som är den Starke i Jakob.”

1 Mos 49:24

 

Den styrka som Gud ger åt alla sina ”Josefar” är sann styrka; det är inte en skrytsam tapperhet, en fiktion, en sak som man bara talar om, men som går upp i rök. Den är en äkta, gudomlig styrka.

Varför kan Josef stå emot frestelse? Därför att Gud ger honom hjälp. Det finns ingenting vi kan göra utan Guds kraft. All sann styrka kommer från ”den Starke i Jakob”.

Lägg märke till på vilket välsignat förtroget sätt Gud ger sin styrka till Josef: ”Hans händer och armar [förblir] spänstiga genom dens händer som är den Starke i Jakob”. Det skildras här hur Gud lägger sina händer över Josefs händer, lägger sina armar över Josefs armar. Liksom en fader lär sina barn, så lär herren dem som fruktar honom. Han lägger sina armar över dem. Vilken ödmjukhet! Att Gud Allsmäktig, Evig, Omnipotent, sänker sig ner från sin tron och lägger sin hand över barnets hand, sträcker sin arm över Josefs arm, för att göra honom stark!

Denna styrka var även förbundsstyrkan, eftersom den tillskrivs ”den Starke i Jakob”. Överallt där man läser om Jakobs Gud i Bibeln ska man minnas förbundet med Jakob. Kristna älskar att tänka på Guds förbund. All den kraft, all den nåd, alla de välsignelser, alla de gåvor, all den tröst, allt det vi har, flödar till oss från huvudkällan, genom förbundet. Om det inte fanns något förbund, skulle vi misslyckas totalt; det är ju från detta all nåd kommer, som ljus och hetta kommer från solen. Inga änglar går upp eller ner, förutom på den stege som Jakob såg, där förbundets Gud stod längst upp.

Kristen: Kanhända har bågskyttarna gjort dig svårt bedrövad, skjutit mot dig och sårat dig, men din båge förblir stark. Se då till att ge all äran åt Jakobs Gud.