Dr. Andrew – mission till araber

Dr. Andrew – mission till araber

Här följer en serie uppdateringar från Dr. Andrew angående två särskilda situationer han varit inblandad i under de senaste sex månaderna. Den första situationen gäller ett par, O och R (namnen hålls hemliga), som kom till Kristus från en muslimsk bakgrund. Den andra gäller en man, H, som också kommer från en muslimsk bakgrund men som genom Dr. Andrew har fått se sanningen i evangeliet. Båda situationer är goda exempel på vad missionärer och kristna som bor i områden där muslimer är i majoritet ständigt får leva med. Låt dessa skildringar röra oss till bön.

Februari

Min vän O och hans fru R, som båda är troende med muslimsk bakgrund, har utstått svår förföljelse från sina familjer och hemliga polisen på grund av deras nyfunna tro. De var på hemliga polisens kontor där polisen misshandlade dem och hotade att ta ifrån dem deras båda döttrar! Två dödshot har riktats mot dem från fruns familj och en tjänsteman vid hemliga polisen. O och R har vägrat förneka Kristus och har stått upp för sin tro. Vi behöver era böner för att de ska få mer mod och frimodighet att vittna om deras Frälsare. O är den förste jag vann till Kristus år 1999. På grund av den här situationen har vi blivit tvungna att sluta med den underjordiska bibelstudiegruppen. Be Gud visa oss vad vi ska göra.

För en månad sedan satt jag med en muslimsk man vid namn H. Han sökte efter sanningen och en av mina vänner hade hänvisat honom till mig. Jag satt med H och talade om islam och kristendomen. Han hade många frågor angående den kristna tron, Jesu korsfästelse, Höga visan, Treenigheten och mycket annat. Igår ringde han mig och var väldigt upprörd, besviken och förvirrad. Han sa: ”Jag är så förvirrad för jag kan inte bestämma mig för vilken religion jag ska ha! Jag är inte muslim längre för islam har fallit ihop som ett korthus inför mina ögon; och jag är inte kristen, för om jag konverterar så kommer mina muslimska vänner och släktingar att döda mig!” Jag skulle uppskatta om ni kunde vara med mig och be att Gud skulle ge H vishet och mod så att han kan ta detta steg i tron och följa den ende sanne Guden.

April

Angående O och hans fru R: Efter mitt sista mail har de inte hört någonting från hemliga polisen, men deras familjer har hotat att döda dem båda och ta deras två döttrar ifrån dem om de inte förnekar sin tro på Kristus! Efter mycket bön beslutade sig detta frimodiga par för att stå fasta i tron på Kristus, och de har inte förrått Honom. De gick sedan till sin familj och sa att de inte tänker förråda Herren som frälst dem, utan att de tänkt lämna landet. Nu lämnar O och R landet för ett annat land i Mellanöstern för att börja leva som ett kristet par! Vad de har gått igenom lämnar dem med djupa sår och beska minnen, men de tror att Herren är trofast och att Han ska leda deras steg i framtiden. SNÄLLA håll dem i era böner när de nu flyttar till ett annat land. Be att vår Herre skulle öppna en dörr på vid gavel för dem att dela Jesu kärlek med araberna där.

Det som hände O och R väcker en mycket viktig fråga angående kristna från en muslimsk bakgrund: Hur ska vi ta hand om dem när de beslutar sig för att följa Kristus? Vem ska skydda dem? Och hur går det för deras barn? Ska de uppfostras som kristna eller muslimer? Föräldrarna vill uppfostra dem som kristna men samhället behandlar dem som muslimer! Detta skapar en svår identitetskris!

Angående H, jag träffade honom, och vi talade i över en timme. Han förklarade vilka strider som han utkämpar inombords. Han brottas inte längre med tvivel eftersom han nått den punkt där han verkligen vet att Jesus är den ENDA vägen. Han brottas allra mest med att behöva förkasta den tro han utövat de senaste 35 åren, och han oroar sig för att hans familj ska upptäcka sanningen och förfölja honom! Hans huvudproblem är det att han fortfarande är rädd för att lämna islam, trots att han inser att den inte är äkta! Snälla, håll honom i era böner … Jag tror att vi en dag kommer döpa honom!

Juni

Nu har det gått två månader sedan O och R flyttade till Förenade Arabemiraten. Nu arbetar O som massör på deltid och R arbetar på deltid både som sjuksköterska och översättare på ett kristet sjukhus. Tyvärr har ingen av dem ännu kunnat anpassa sig till den nya kulturen. När vi pratade i telefon häromdagen talade O om för mig att han hoppas att denna flytt blir en ny början för dem att leva sina liv som ett kristet par. Han längtar efter att få vittna för andra om hur trofast Herren har varit mot dem. O och R:s berättelse lär oss att medan vi lever våra liv som kristna och tillber Herren i våra församlingar, är det många av våra syskon som lever ut sin tro i hemlighet och ytterligare fler tillber Herren i fängelset.

Jag kontaktade H för att träffa honom medan jag var i södern och se var han befinner sig i sin nya förståelse av den kristna tron. Hans arbetsschema är mycket pressat och vi kunde inte träffas, men på telefon talade han om för mig att hans dilemma håller på att bli allt svårare. Han inser varje dag sitt djupa behov av Jesu frälsande verk; men å andra sidan är hans respekt för sin stam så stor att han inte vill göra dem förnärmade genom att konvertera från islam! H är ett levande exempel på att beslutet att följa Jesus inte är någonting man gör utifrån sin egen förståelse, utan att det är resultatet av den helige Andes verk i hjärtat på en fallen människa. Snälla, fortsätt be för H och hans fortsatta kamp.