Du har gett mig hopp (Charles Spurgeon)

Du har gett mig hopp (Charles Spurgeon)

”Tänk på ditt ord till din tjänare, för du har gett mig hopp.”
Psalm 119:49

Vad än ditt särskilda behov må vara, kan du enkelt finna något löfte i Bibeln som passar för det. Är du svag för att din väg är svår och du är trött? Här är löftet – ”Han ger den trötte kraft”. När du läser ett sådant löfte, ta det till den store Utlovaren och be honom uppfylla sitt eget ord. Söker du efter Kristus, och törstar du efter närmare umgänge med honom? Då strålar detta löfte som en stjärna över dig – ”Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade”. Ta ständigt detta löfte till tronen; åberopa inte någonting annat, utan gå till Gud, om och om igen, med detta – ”Herre, du har sagt det, gör som du har sagt”.

Är du förtvivlad över din synd och nedtyngd av dina missgärningars tunga börda? Lyssna på dessa ord – ”Jag, jag är den som utplånar dina brott för min egen skull, dina synder minns jag inte mer”. Du har inga egna meriter att åberopa för att han ska förlåta dig – åberopa istället hans skrivna åtaganden, så kommer han fullfölja dem. Är du rädd att inte kunna hålla ut till slutet? Att du, som trott dig vara ett Guds barn, skulle visa dig lida skeppsbrott i tron? Om detta är din situation, ta detta nådens ord till tronen och åberopa det: ”Även om bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig eller mitt fridsförbund vackla”.

Om du mist den härliga känslan av Frälsarens närvaro och söker honom med ett sorgset hjärta, kom ihåg löfterna: ”Vänd om till mig så ska jag vända om till er”, ”Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag nu samla dig”.

Låt din tro kalasa på Guds eget ord, och vad du än fruktar eller saknar, ge dig av till Trons Bank med din Faders löftessedel och säg: ”Tänk på ditt ord till din tjänare, för du har gett mig hopp.”