Fäder, var goda ledare i era hem

Fäder, var goda ledare i era hem

Beskrivningen av David som ”en man efter Guds hjärta” användes för första gången av Samuel när han upplyste Saul om att hans rike inte skulle bestå. “HERREN har sökt sig en man efter sitt hjärta” berättade han för Saul (1 Sam 13:14). Det här betyder nu inte att David var perfekt. Långt ifrån. Han var viljestark, ibland impulsiv och uträttade stordåd, men han begick även stora fel. Ibland lär vi oss av hans föredöme, och ibland lär vi oss av hans misstag.

Särskilt fäder har mycket att lära sig om ledarskap från Davids liv.

Två bilder av ledarskap

David var en extraordinär ledare, och med sina sista ord beskrev han hur ett fungerande ledarskap ska vara: ”Den som regerar över människor i rättfärdighet, den som regerar i Guds fruktan,  han är lik morgonens ljus när solen går upp, en morgon utan moln, då jorden grönskar genom solsken efter regn” (2 Sam 23:3-4).

Minst två bilder av fungerande ledarskap visas i Davids liv:

  1. Morgonens ljus när solen går upp. Detta är en bild av hoppet. Det har varit en lång, mörk natt, men alla blir på bättre humör när solen går upp en morgon utan moln. Det här är en bild av ett fungerande ledarskap: det kommer med hopp.

David gav Israel en hoppingivande ledning. Han fick ärva en lös sammanslutning stammar som knappt kunde försvara sig själva, och ledde dem till att bli en stor nation. Det var inte lätt, men hans ledarskap i Israel var som morgonens ljus när solen går upp.

  1. Jorden grönskar genom solsken efter regn. Här är en bild av vederkvickelse. Gott ledarskap får människor att växa och blomstra som gräset grönskar efter regn. Så ser gott ledarskap ut. Fäder, detta är det ledarskap vi behöver i våra hem och familjer.

Detta är alltså vad vi upptäcker om David i Skriften. Mannen efter Guds hjärta gav bättre ledarskap i sitt arbete än i sitt eget hem.

Två ledarskapsområden

Första Samuelsboken berättar vad David gjorde väl:

David begav sig därifrån och flydde bort till Adullams grotta. . . . Alla som var i svårigheter, alla som hade fordringsägare och alla som var missnöjda samlades hos honom, och han blev deras ledare. Omkring fyrahundra man slöt sig till honom (1 Sam 22:1-2).

Ett ganska desperat gäng: ”Alla som var i svårigheter, alla som hade fordringsägare och alla som var missnöjda”. David tog denna brokiga skara och gjorde dem till en armé av kämpar som var våldsamt lojala till honom.

Detta är ledarskap, och i detta är David en bild av vår Herre Jesus Kristus som tar emot oss, i all vår skuld, nöd och missnöje. Om du överlåter dig åt hans ledarskap gör han dig till en av hans mäktiga män.

Om bara David använt samma effektiva ledarskapsförmågor i sin familj. När det kom till familjen gjorde David inte så bra ifrån sig.

En av Davids söner, Amnon, blev attraherad av Davids dotter Tamar, och våldtog henne. Det var en fruktansvärd tragedi. Övergrepp i kungafamiljen. Vet du vad David gjorde?

Ingenting. Det behövdes någon i familjen som grep in i denna kris. Pojken Amnon behövde konfronteras. Om David hade både ingripit och konfronterat Amnon, hade detta varit som morgonens ljus när solen går upp för hans familj. Men han höll sig på avstånd och gjorde ingenting.

David hade en annan son, Absalom. Han var Tamars bror och bestämde sig för att hämnas på Amnon. Bibeln säger att Absalom inte sa ett ord till Amnon på två år. Konflikten låg och kokade. Vet du vad David gjorde?

Ingenting. Om David hade hjälpt Absalom hantera sin ilska så skulle han ha varit som regnet som får jorden att grönska för hans familj.

Så, en dag tog Absalom Amnons liv, och flydde. Han blev en fjärmad son och hyste bitterhet mot sin far. Vet du vad David gjorde åt saken?

Ingenting! Här är en man med underbara ledarskapsförmågor, men han använder dem i sitt arbete och inte i familjen.

En utmaning till fäder

Här är min utmaning till alla fäder som läser detta: Åtar du dig, inför Gud, att med hans hjälp, ge fungerande ledning i ditt hem? Den typ av ledarskap som är som morgonens ljus när solen går upp, och som regnet som får jorden att grönska?

Din familj kan vara svårhanterlig och även dysfunktionell just nu. Men din kallelse är att din fru och era barn ska känna hopp för att du är där och leder dem på ett fungerande sätt. Din kallelse är att de ska blomstra och växa av sättet du leder familjens liv på.

Du kan behöva gripa in. Sätta gränser. Sitta ner med din son eller dotter och säga: ”Jag måste säga till dig att jag svikit Gud och dig genom att inte ge den ledning du behöver i denna familj. Jag är ledsen. Vi måste komma på ett nytt spår, och när vi gör det, sker det till ditt bästa.”

Behöver du hjälp, tala med en pastor. Tala med andra kristna män som kan vara föredömen för dig. Men låt inte familjelivet bara gå av sig självt omkring dig.

Fäder, jag utmanar er att bestämma er för att ge fungerande ledning till era familjer. Det blir inte lätt, men resultatet för din fru och era barn kommer vara som morgonens ljus när solen går upp och regnet som får jorden att grönska.

Och ni som är besvikna i ert ledarskap och har blivit modfällda av omständigheterna? Ni upplever inte vad ni drömt om. Saker har inte fungerat i familjen som du hade hoppats på. Just nu är du inte den du vill vara. Se på Guds löfte till David i 2 Sam 7:11: “HERREN skall bygga ett hus åt dig.” David hade upplevt Guds nåd i sitt liv, men Gud ville att han skulle veta att det kommer mer.

När du ser ditt liv, familjen, arbetet, församlingen och världen, ser du ett pågående arbete. Se det som att ditt hem är mitt uppe i en renovering. Om hantverkaren som utför arbetet skulle överge projektet, skulle det bli katastrof. Men du vet att det du ser nu inte är slutresultatet. Du kan hantera oredan så länge du litar på att hantverkaren kommer slutföra arbetet.

När Gud påbörjade sitt verk i ditt liv, åtog han sig att fullborda det. Varje man i församlingen som tillhör Jesus Kristus kommer en dag att återspegla hans ära. Lita på det. Gud har mer nåd att ge i ditt liv. Det finns mer saker som han kommer att göra i ditt liv, din familj, i sin församling och i världen. Och när han gör dessa saker kommer de vara en glad överraskning.

Hopp till fäder

Bibelforskaren Dale Ralph Davis gör tre observationer om Guds löfte i 2 Sam 7 som varit till stor nytta för mig:

  1. Guds löfte är starkare än döden. ”Även efter att du dött”, säger han ”finns det mer jag ska göra för dig, i dig, och genom dig.” Inte ens när du dör har du sett hela bilden av Guds återlösande verk. Det finns mer.

När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den avkomling som skall utgå ur ditt liv, och jag skall befästa hans kungadöme. Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans kungatron för evigt. (2 Sam 7:12-13)

  1. Guds löfte överträffar synden. Om Gud övergav dig varje gång du syndat skulle hans syfte med dig aldrig gå i fullbordan, och hans löfte skulle aldrig kunna uppfyllas. Men Guds löfte är större än din synd. Detta är goda nyheter. Du kan känna att du gjort ett praktfiasko av ditt liv; det kände säkert David ofta. Men Guds nåd i Kristus är större än din synd.

Jag skall vara hans fader och han skall vara min son. Om han gör något orättfärdigt skall jag straffa honom med ris, så som människor brukar, och med plågor som drabbar människors barn. Men min nåd skall inte vika från honom, så som jag lät den vika från Saul, som jag lät vika för dig. (2 Sam 7:14-15)

  1. Guds löfte varar längre än tiden. Gud har bestämt att hans löfte ska uppfyllas för hela hans folk. Därför har han sänt sin Son Jesus till världen. Om du är i Kristus kommer du vara del av detta stora mål för evigt! Därför finns det hopp för varje man och familj som är förenad med Kristus.

Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid. (2 Sam 2:16).

Vill du vara en man efter Guds hjärta? Utöva det ledarskap som Gud anförtrott åt dig och luta dig samtidigt på Guds stora och dyrbara löften.

smith_100_100[1]Colin Smith är förstepastor i The Orchard Evangelical Free Church i Chicagos nordvästra förorter och rådsmedlem i The Gospel Coalition. För mer resurser av Colin Smith, besök Unlocking the Bible. Du kan även följa Colin på Twitter.