Fly från Guds vrede (Don Currin, svensk text)

“Det som är riktigt fasansfullt med att vara utanför Kristus är att det inte finns något skydd mot Guds vrede.” Om du är utanför Kristus idag vilar den levande Gudens vrede över dig, och som 1 Joh 3:8 klargör, är du ett djävulens barn. Sann frälsning står inte att finnas i våra gärningar och prestation utan i en annans gärning och prestation – Jesus Kristus – gudamänniskan som kom i köttet.

Predikan av Don Currin

 

 

WILLIAM C. NICHOLS HAR SAGT:
“Helvetet är en ugn med eld som inte kan släckas…”
“En plats för evig bestraffning…”
“…där dess offer pinas både till kropp och sinne…”
“… i enlighet med sina syndiga naturer…”
“och faktiska synder som de har begått…”
“…och i proportion till hur mycket ljus de har förkastat.”
“Helvetet är en plats där Guds vrede uppenbaras”-
-“som en fasansfull, förtärande eld.”
“Där lever människorna utan att få sin lusta och åtrå tillfredsställd.”
“De torteras i evigheters evighet.”
Gud kanske just nu verkar med Sin nåd i ditt hjärta och ger dig överbevisning.
Detta är Guds godhet som leder dig till omvändelse.
Detta säger Gud att du måste göra för att fly undan den kommande vreden.
Nummer 1:
Var rädd, först och främst, för att Guds vrede vilar över dig.
Lyssna på denna text i Johannesevangeliet 3, vers 36.
“Den som tror på Sonen har evigt liv.”
“Den som inte lyder Sonen ska inte se livet utan Guds vrede…”
Ordet där betyder “Guds våldsamma raseri vilar över honom”.
Alla förlorade syndare som lever utanför Guds beskydd-
-som endast finns genom Kristus idag, har Guds vrede vilandes över sig.
Men det är endast en bråkdel av vad det blir när de står inför Gud-
-och blir kastade i den eviga elden.
I detta ögonblick, på denna plats-
-står vissa på tröskeln till evigheten.
“Hur vet du det, broder Currin?” – För du tittar just nu på en man som-
-förr var en baptistpredikant som helt saknade äkthet.
Ändå var Gud barmhärtig nog att frälsa mig. Jag predikade Bibeln, men var död.
Det var inte äkta. Man försökte få saker att funka, ha andakter-
-och försökte möta den levande Guden i Hans närvaro.
Man försökte förnimma Gud i bönen, och gjorde en massa övningar-
-men det saknades äkthet.
Det största beviset på att du är utanför Kristus måste nog vara det faktum-
-att du inte har någon kraft att övervinna synden.
Kan du övervinna synden – eller är du fortfarande fast i porrträsket?
(OM DU ÄR DET, FLY TILL KRISTUS NU! FÖRHÄRDA INTE DITT HJÄRTA.)
För det andra: “Sök Herren medan Han låter Sig finnas”-
-“åkalla Honom medan Han är nära.” Jesaja 55.
Lyssna nu. Den här uppmaningen förutsätter att det kan komma en tid-
-då du ska söka Herren, men då Han inte låter Sig finnas.
Om Gud verkar i dig, om där finns överbevisning och förkrosselse.
Om det finns insikt om synd: Fly till Kristus. Se till Kristus.
Eric Alexander sa: “Den verkliga skräcken med att vara utanför Kristus”-
-“är att det inte finns något skydd mot Guds vrede.”
Inget skydd.
För det tredje: Överge allt hopp om att rädda dig själv.
Överge allt hopp… om att rädda dig själv.
Om du försöker leva upp till denna moral du hört om dessa dagar-
-utan att nådens kraft vilar inom dig, blir bara din synd och fall ännu värre.
Djurrättsfolket blev mycket bekymrade då så många av våra nationalfåglar-
-sköljdes upp på land från våra stora sjöar. Den vithövdade havsörnen.
De började undersöka varför fåglarna dog på det här sättet.
Det visade sig att det skett så mycket miljöförstöringar att fåglarna inte-
-kunde hitta tillräcklig föda för att överleva.
Så fåglarna flög tvärs över dessa sjöar.
Dessa luftens monarker sprider ut sina vingar och flyger ovanför vattenytan.
Så får de syn på en gädda och drar in sina enorma vingar.
Medan de stiger uppåt, så drar de in vingarna mot sidan-
-och dyker ner i vattnet, genomborrar vattenytan som en pistolkula.
Och så fäller de ut sina stora klor och griper tag i fisken.
De kämpar sig tillbaka till ytan och sprider sedan ut sina vingar-
-och flyger iväg med fisken i ett fast grepp.
Problemet var att fisken ofta var så stor och örnen så långt ifrån land-
-att den inte ville släppa fisken förrän fisken dragit ner den igen-
-och dränkt den i vattnet.
Den hade inte tillräckligt med styrka för att nå land igen.
Min vän, detta är en bild av många människor i våra kyrkor idag.
De håller sig fast vid sina egna gärningar. Dessa är avgudar!
Och innan de tar sig loss och överger allt hopp om att rädda sig själva-
-så har denna avgud dragit dem till deras eviga fördömelse.
Tro på Kristus med en gång!
Tro på Kristus… du säger att det är för enkelt.
Vill ni veta varför det är så enkelt?
Spurgeon berättade varför Gud har gjort det så enkelt…
“Kom till mig, alla som arbetar och bär på tunga bördor. Jag ska ge er vila.”
“Den som kommer till mig ska jag aldrig kasta ut.”
Varför har Gud gjort det så enkelt?
Jo, för att omintetgöra människans stolthet.
Människan vill alltid ta åt sig lite av äran och lyfta fram vad han gjort.
“Jag bad frälsningsbönen. Jag gick fram för att bli frälst. Jag beslöt mig.”
Nej, min vän, allt är av nåd. Tro på Kristus med en gång!
Lyssna på den skotske pastorn Robert Murray M’Cheyne:
“Nutiden är din enda tid att bli frälst.”
“Det finns ingen chans att tro och omvända sig i graven.”
“Där talar ingen pastor med dig. Du måste omvända dig nu.”
DU MÅSTE OMVÄNDA DIG NU.
Så, än en gång, kanske passar Leonard Ravenhills ord:
“Om de sjunger ‘Värdigt är Lammet’ i Himlen; kommer de som är i Helvetet sjunga:”
“Skördetiden är förbi, sommaren är över, men vi har inte blivit räddade.”
Är det inte gott att Gud tänker på barmhärtighet i Sin vrede?
Är det inte gott att höra att Gud minns barmhärtighet i all denna vrede och dom?
Du säger. “Jag känner ingen förkrosselse eller ånger över min synd.”
Lyssna, min vän. Om Gud har gett dig förstånd, vill jag använda Spurgeons ord:
“Det är din plikt att tro.”
Lämna allt som håller dig borta från Kristus och kom till Honom.
Jag kan försäkra dig om att Han kommer visa Sig stark å dina vägnar.
Han kommer att frälsa dig till det yttersta.
FRÄLSA DIG TILL DET YTTERSTA.