Frukta intet ont (Charles Spurgeon)

Frukta intet ont (Charles Spurgeon)

”…fruktar jag intet ont, ty du är med mig.”
Psalm 23:4

Se hur den helige Ande kan göra en kristen helt oberoende av yttre omständigheter! Vilket starkt ljus som strålar inom oss fastän allt utanför är mörker! Hur stadiga, hur glada, hur lugna, hur fridfulla vi kan vara, när världen skakar fram och tillbaka och jordens pelare dragits undan! Inte ens självaste döden, med all dess förfärliga inflytande, har någon makt att tysta musiken i den kristnes hjärta. Nej, istället blir musiken bara ännu ljuvligare, tydligare, mer himmelsk – tills döden gör oss den sista goda gärningen – att låta jordens sorger lösas upp i den himmelska kören, den temporära glädjen in i den eviga saligheten! Låt oss då ha förvissning om att den välsignade Anden har makt att trösta oss.

Käre läsare, ser du tider av fattigdom framför dig? Frukta inte; den gudomlige Anden kan, när du saknar allt, ge dig ännu mer välstånd än de rika har i sitt överflöd. Du vet inte vilken lycka som kan vänta dig i stugan runt vilken nåden kommer att plantera förnöjsamhetens rosor. Ser du hur din kropp mer och mer tappar kraft? Förväntar du dig att lida långa nätter av försmäktande och dagar av smärta? Nej, var inte ledsen! Den där sängen kan bli som en tron för dig. Du vet väldigt lite om hur varje smärta som skjuter igenom din kropp kan fungera som en luttrande eld, som bränner bort ditt slagg – en stråle av härlighet som kan kasta ljus över din själs hemliga vrår.

Börjar du se suddigt? Då kommer Jesus att vara ditt ljus. Sviktar hörseln? Jesu namn blir din själs bästa musik, och han själv din stora lust. Sokrates brukade säga: ”Filosofer kan vara glada utan musik”, och kristna kan vara gladare än filosofer när alla yttre orsaker till att fröjdas försvunnit.

I dig, min Gud, ska mitt hjärta jubla, oavsett alla yttre motgångar som kan komma! Genom din makt, Du välsignade Ande, ska mitt hjärta bli övermåttan fullt av glädje, om så allt skulle svika mig här nere.