Grunden för all vår visshet inför Gud

Det är inte trons intensitet, styrka eller klarhet som frälser, utan Den vi tror på som frälser! En kraftfull påminnelse från The Gospel Coalitions ordförande D. A. Carson. Utdrag ur predikan How Long, O Lord? Steadying Our Soul in the Midst of the Storm, som hölls på Bethlehems konferens för pastorer och församlingsledare år 2016.

 

 

Tänk er två judar: Smith och Brown, väldigt judiska namn…
Dagen före första påsken samtalar de i landet Gosen.
Smith säger: “Är du nervös för ikväll?”
Brown svarar: “Gud har sagt vad vi ska göra. Inget att vara nervös över.”
“Har du inte slaktat lammet och strukit på dörrposten?”
“Har du packat för resan? Ska ni äta påskmåltiden?”
“Självklart! Men det är ändå lite läskigt. Tänk på allt som hänt.”
“Flugor, vattnet har blivit blod… ruggigt!”
“Och nu ska alla förstfödda dö… du har ju 3 söner, jag har bara en!”
“Jag älskar min Charlie och dödsängeln kommer förbi ikväll!”
“Jag har gjort vad Gud sagt, men jag är ändå rädd!”
Den andre säger: “Kom an bara! Jag litar på Guds löften.”
På kvällen sveper dödsängeln över landet. Vem förlorade sin son?
Ingen, naturligtvis!
Döden går ju inte förbi dem på grund av vilken stark tro de har!
…utan på grund av Lammets blod! Detta tystar Åklagaren!
Blodet tystar brödernas Åklagare som anklagar oss inför Gud!
Han tystar våra samveten som anklagar oss!
Vi våndas ofta och undrar om Gud älskar och bryr Sig om oss-
-efter våra idiotiska synder, när vi varit kristna i 40 år!
Säger du: “Jag gjorde mitt bästa. Jag hade en stund av svaghet…”
Nej, nej! Jag har inget annat att åberopa än att Jesus dog för mig!
Vi övervinner honom genom Lammets blod! Där är grunden för all visshet.
Där är grunden för vår tro!
Vi garanteras inte en stark tro, vi är ju så svaga.
Det är inte trons intensitet, utan Den vi tror på som frälser!
De övervinner genom Lammets blod!
Översatt av evangeliecentrerat.se