Gud är suverän och människan är ansvarig (Tim Conway, svensk text)

Gud är suverän i frälsningen och ingen kan komma om inte Fadern drar honom. Samtidigt bjuds alla att komma och bli frälsta. Försoningen är tillräcklig för alla som kommer, att bli frälsta och renade från all synd. Alla är ansvariga och skyldiga att komma och bli frälsta. Om de inte kommer beror det på att de älskar sina avgudar mer, de är oförbätterligt vigda till sina synder.

 

 

Om du drar slutsatsen att Evangeliet är ett tomt erbjudande, då drar du en-
-slutsats som Jesus Kristus, Paulus och Jesu lärjungar aldrig drog.
Anledningen till att en del drar dessa slutsatser utifrån Guds suveränitet-
-är att de drar sina egna, köttsliga slutsatser om vad Guds suveränitet betyder.
För om du inte ständigt håller näsan i Skriften, avväger och-
-kontrollerar dina slutsatser mot Skriften, kommer du hamna fel.
Antingen säger du: “Det är ett riktigt erbjudande, därför är Gud inte suverän”-
-eller: “Gud är suverän, och därför är det inte ett riktigt erbjudande.”
Ingen av dessa slutsatser är korrekta.
Är människor fördärvade? Helt igenom? Till sin natur? Ja!
Är Gud suverän? Ja! Kommer frälsningen från Herren? Ja! Är det omöjligt för-
-människor att komma om inte Fadern drar dem? Ja! Blir människor bjudna att komma?
Ja! Om de kommer, blir de frälsta? Ja! Är de skyldiga att komma och bli frälsta?
Absolut är de det! Talar Skriften om en tillräcklighet i försoningen?
Att om de kommer, kommer de finna den tillräcklig att frälsa dem och-
-rena dem från all deras synd? Absolut!
Om människor inte kommer, ses det som brottsligt? Ja!
Om de inte kommer, beror det på att de älskar sina avgudar mer.
Det finns bara en sak som håller människor undan för att komma till Kristus.
De är oförbätterligt vigda till sina synder. Det säger Skriften.
De är så skyldiga att Gud kommer kasta dem i Helvetet och straffa deras uppror-
-och brott mot Honom, och för att de vägrat att komma.
Om människor tror, hänger Guds fördömelse inte över deras huvuden, och de kommer-
-med all säkerhet bli frälsta. Om de inte tror, är det för att de inte vill.
Jesus sa: “Ni vill inte komma till mig för att få liv.”
Eftersom de inte vill komma, kommer de dö i sina synder och hållas ansvariga.
Detta är vad Skriften säger, och vi ska föra fram evangeliet-
-och berätta för människor att de måste försonas med Gud.
Jesus har gjort allt som behövs med Sitt försonande verk, och allt är klart.
Om de inte kommer, har husets Herre all anledning att vara arg-
-och Hans vrede kommer brinna mot dem, ända ner i Helvetets avgrund.
Det här är vad Skriften lär. Finns det i slutändan ett folk Gud utvalt?
Absolut! Men inga är ursäktade bara för att de inte är utvalda.
Syndare tilltalas i Skriften som syndare!
Syndare, som, om de lägger ner sina upprorsvapen och överlämnar sig i Kristi-
-barmhärtiga famn – då kommer de att finna frälsning.
Och många lyssnar, omvänder sig, tror, och blir frälsta.
Om de inte lyssnar, säger Bibeln att det är för att de inte vill lyssna.
De vill inte komma, de vill inte tro, eftersom de älskar att få beröm av-
-människor. De älskar åkern, oxen, hustrun och därför kan de inte komma-
-och de blir fördömda för att de inte kommer.
Och själva problemet som utpekas är deras ondska, som de själva bär ansvaret för.
Män är brottslingar, för att de inte vill komma. Deras hjärtan är emot Gud.
De hatar Gud, därför kommer de inte. Men det är ingen giltig ursäkt inför Gud.
Det är ett brott som straffas å det strängaste, med fullkomlig rättvisa.
Men rättvisan är sträng, för att det är så brottsligt. Du förstår inte hur-
-djupt allvarligt det är att synda mot Gud. Det är avskyvärda brott-
-och så behandlar Skriften dem.
Och felet läggs helt på människorna som vägrar att komma.
Vi kan vara tacksamma för att Gud övervinner och mjukar våra hårda hjärtan-
-och ger oss öron att höra med. Vi kan tacka Gud att Han inte bara lämnar oss-
-alla till att älska vår synd och hamna i Helvetet.
Och dessutom får alla som hamnar i Helvetet precis vad de vill.
De älskar synden, och allt Gud gjorde var att låta dem få vad de älskar.
Det är ingen som kommer att klandra Gud i slutändan.
Gud överlämnade dem ju bara till det de ville ha.
De ville ha synden, och Gud lät dem få den.
Vi behöver balansera Guds suveränitet och människans ansvar.
Hur får man helt ihop det? Bibeln förklarar inte. Och när Bibeln är tyst, vet ni?
Det finns många som tror att de måste svara på allt, men det finns saker som-
-Bibeln inte svarar på. När den inte svarar, är vi inte heller tvungna att svara.
Vi kan bara se att båda sidor är sanna. Och det är inga tomma ord.
Jesus grät för syndare och sa: “Jag säger detta så att ni kan bli frälsta.”
Vi ser Fadern hela dagen räcka ut Sina händer mot ett trotsigt folk.
De bjuds att komma. “Kom till mig.”
Inbjudningarna är många, det finns en stor mängd av dem i Skriften.
Det är ju inte så att vissa hamnar i Helvetet i brist på känslofulla vädjanden.
Kom ihåg när jag talade om detta. Hur skildras Gud?
När den förlorade sonen kommer inom synhåll, SPRINGER fadern för att ta emot.
Det här är inte något jag själv, eller Charles Spurgeon, har fantiserat fram-
-utan det är så Gud uppenbarar Sig.