Gud avslöjar din synd för att frälsa dig (Tim Conway, svensk text)

Svider det att komma ut i ljuset och bli avslöjad? Ja, det gör ont. Man sörjer, gråter och får hela sin självbild kvaddad. Ljuset kommer förgöra den du tror att du är. Men var inte rädd, för det är ett gott, helande ljus. Gud avslöjar inte din synd för att skratta åt dig, håna och förlöjliga dig. Han avslöjar din synd för att göra dig till ett av Sina barn.

När vi kommer ut i ljuset visar det oss inte bara vad vi är, hur dåliga vi är.
Ljuset visar oss nämligen också hur dyrbar Kristus är.
Tänk inte: “Jag måste väl göra detta för att slippa komma till Helvetet.”
När du kommer in i ljuset inser du inte bara att du är på väg till Helvetet-
-utan plötsligt öppnar Gud upp dina ögon för vem Kristus är.
Du ser inte bara dig själv sådan du är, utan du ser Honom sådan Han är.
Och Han är alltigenom ljuvlig – så när du ser Honom säger du inte:
“Äsch, nu måste jag väl göra detta för att slippa komma till Helvetet.”
Du ser Kristi skönhet och förstår att inget annat spelar nån roll.
Det handlar inte bara om att undslippa Helvetet. Jag måste ha Honom!
Det är en sådan skönhet där. Allt som jag behöver, allt som tillfredsställer-
-allt som är dyrbart, allt som är vackert, finns där – i Honom.
Du ser Hans blod för vad det är – fullkomligt renande.
Du ser Hans uppståndelse och vilken kraft den har att förvandla.
I Honom ser du alla dina behov mötas. Detta är att komma ut i ljuset.
Gud är ljus och vi ska vilja dra oss nära Honom och Hans ljus.
Gå till Honom.
Gå och se på Kristus, Ljuset – i denna bok, Bibeln, Guds Ord-
-som är en lykta för våra fötter. Gå dit!
Och när du söker Honom där, Han som är ljuset, så bekänner du dina synder.
Du förtröstar. Jesus sa: “Tro på ljuset.”
Tro på allt som ljuset visar dig.
Tro på det, spring inte ifrån det. Var inte som fariséerna.
När det lyste på dem sa de “Nej! Jag vill inte ha något med detta att göra!”
“Jag tror det jag vill tro på. Jag vill tro att jag känner Gud”-
-“oavsett hur mitt liv ser ut. Det ska jag tro på.”
Nej, Jesus säger “Tro på Ljuset”.
Gud är ljus.
Syndernas förlåtelse är den särskilda förmånen för de som kommer ut i ljuset.
I ljuset – där renar blodet dig.
Det är endast i ljuset. Ingen annan får den förmånen.
Stannar du i mörkret finns där inget liv och ingen läkedom att få.
Var ärlig med Herren. Ta ut allt i ljuset.
Du skäms för dina synder, men Gud säger: “Kom ut i ljuset så tvättar Jag dig ren.”
Allt du skäms för, och böjer ner ditt huvud på grund av…
Minns ni publikanen i Lukas 18? Han böjde sitt huvud, för han vet. Han skäms.
Och han gav sig helt tillkänna.
Han sa allt med ett enda ord.
Han använde bestämd artikel och det är ganska viktigt att notera:
“Syndaren” [de flesta översättningar återger det i obestämd form, övers. anm.].
“Gud, var nådig mot mig – syndaren!”
Är inte det ett bra sätt att sammanfatta det hela? Vilken bekännelse!
Jag är “syndaren” – inte bara “en syndare”!
Han inser vad han verkligen är.
Precis som Paulus kom att se sig som “den störste bland syndare”.
Och det är allt som behövs. Herre, detta är jag. Där är det.
Och vad hände? Jesus sa att han gick hem rättfärdig.
Och vad betyder det? Jo, renad från all orättfärdighet.
Renad. Han hade ju bekänt allting!
Men farisén befann sig i mörkret.
“Se på mig – jag är god. Jag är inte som den här killen.”
“Se på alla bra saker jag gör. Vi räknar upp dem – pang, pang, pang, pang.”
Han befinner sig inte i ljuset, utan i mörkret.
Han bekände ingenting, han bara skröt.
“Gud är ljus” har stor betydelse för hur vi lever, förhåller oss till Gud-
-hur vi bekänner synd och var vi finner läkedom. Alltid i ljuset.
En del av er befinner sig i mörkret. Men där behöver ni inte stanna.
Det enda skälet till att ni stannar kvar där ser vi i Johannes 3.
Skälet till att ni vill stanna i mörkret är att ni hatar ljuset-
-för att era gärningar är onda och ni egentligen inte vill bli avslöjade.
Men ni kommer bli avslöjade, och ja, det kommer att svida.
Det svider alltid när Gud krossar ditt högmod – för det är ditt ego.
Men det är som med allt annat här i världen.
Det kortvariga lidandet väger lätt, jämfört med den eviga härligheten.
Gör det ont att komma ut i ljuset? Ja, det är smärtsamt…
Man får sörja och även fälla tårar. Hela ens självbild blir krossad.
Så blev det för mig den där kvällen i Oshtemo, Michigan-
-när ljuset kom in och krossade mig.
Den du tror att du är kommer att bli fördärvad, men det gör gott.
Gud slår dig nämligen för att hela dig.
Var inte rädd. Det är ett ljus som ger läkedom.
Det är ett gott ljus.
Gud avslöjar dig inte för att sedan skratta åt dig och håna dig.
Han avslöjar dig för att göra dig till ett av Sina barn.
För att göra dig värdig som hustru åt Sin Son.
Herre, låt Ditt ljus skina allt klarare till den eviga morgonen gryr.
Må det lysa klart på denna plats och må vi se syndare springa ut i detta ljus.
Till Kristi ärorika ljus, till Hans frälsnings ljus och kraften i Hans blod.
Åh, Herre, må detta inte bli en plats där synden får stanna kvar i mörkret.
Må Ditt Ord lysa klart med dess ljus. Må Kristi ljus bli verkligt.
Herre, vi ber om nåd att få följa Kristus och inte vandra i mörkret.
Låt livets ljus verkligen få lysa klart här, eftersom Gud, som är ljus-
-har valt att ta Sin boning hos ett utvalt folk.
Ovärdigt, men utvalt. Amen.