Gud, vår Gud (Charles Spurgeon)

Gud, vår Gud (Charles Spurgeon)

”Gud, vår Gud.”
Psalm 67:6

Det är underligt hur lite vi egentligen tar vara på de andliga välsignelser Gud ger oss. Ännu underligare är det hur lite vi tar vara på Gud själv. Även om han är ”vår Gud”, vänder vi oss till honom väldigt sällan och ber honom bara om väldigt lite. Hur sällan är det inte som vi ber om råd från Herren? Hur ofta skrider vi inte till verket utan att söka hans vägledning! I våra bekymmer, hur försöker vi inte bara bära våra bördor själva hela tiden, istället för att kasta dem på Herren, och låta honom hålla oss uppe?

Detta är inte för att vi inte får – Herren tycks ju säga: ”Jag är din, du själ, kom och dra nytta av mig som du vill; du kan fritt komma till mitt förråd, och ju oftare, desto mer välkommen.” Det är vårt eget fel om vi inte fritt tar av vår Guds rikedomar. Därför, eftersom vi har en sådan vän, och han bjuder dig: hämta från honom varje dag. Sakna aldrig någonting så länge du har en Gud att gå till; bli aldrig rädd eller svag så länge du har Gud till hjälp; gå till din skatt och ta allt du behöver – där finns allt du kan behöva. Lär dig den gudomliga konsten att göra Gud till ditt allt. Han kan förse dig med allt, ja bättre, han kan vara för dig istället för allt annat.

Låt mig därför vädja till dig att ta vara på din Gud. Ta vara på honom i bön. Gå ofta till honom, för han är din Gud. Tänker du verkligen försumma en så stor förmån? Fly till honom, gör alla dina behov kända för honom. Dra hela tiden nytta av honom, genom tron, alltid. Om någon mörk försyn kommit över dig som ett moln, använd din Gud som en ”sol”. Om någon stark fiende anfäktar dig, finn en sköld i Jahve, för han är en sol och en sköld för sitt folk. Om du har gått vilse i livets labyrinter, använd honom som ”guide”, för han ska visa dig vägen. Vad du än är, och var du än är, kom ihåg att Gud är just det du behöver, och just där du behöver honom, och att han kan göra allt du behöver.