Du har Guds rättfärdighet (andakt av Charles Spurgeon)

Du har Guds rättfärdighet (andakt av Charles Spurgeon)

”Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle vara Guds rättfärdighet.”*
2 Kor 5:21

Sörjande kristne! Varför gråter du? Sörjer du över dina egna skändligheter? Se till din perfekte Herre och kom ihåg att du är hel i honom; i Guds ögon är du lika perfekt som du hade varit om du aldrig syndat. Och desto mer – Herren, vår rättfärdighet, har satt en gudomlig klädnad på dig, så att du har mer än en människas rättfärdighet – du har Guds rättfärdighet.

O du som sörjer med anledning av inrotad synd och fördärv, kom ihåg att ingen av dina synder kan fördöma dig. Du har lärt dig att hata synden; men du har lärt dig att också förstå att synden inte är din – den har blivit lagd på Kristi huvud. Din ställning beror inte på dig själv – du står i Kristus; du är inte mottagen för din egen skull, utan för din Herres; du är lika mycket mottagen av Gud idag, med all din syndighet, som du kommer att vara när du står inför hans tron, fri från alla skändligheter.

O, jag bönfaller dig, fatta tag om denna dyrbara tanke, fullkomlighet i Kristus! Du är ju ”uppfylld i honom”. Med din Frälsares klädnad på, är du helig som den Helige. ”Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.”

Kristen, låt ditt hjärta fröjdas, för du har ”fått härlig nåd i den Älskade” – vad har du att frukta? Bär ständigt ett leende på läpparna; lev nära din Mästare; lev i den Himmelska stadens förorter; för snart, när din tid är kommen, ska du stiga upp till dit där Jesus sitter, och regera på hans högra sida; och allt detta för att den gudomlige Herren ”som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle vara Guds rättfärdighet.”

*Korrekt översättning av grek. δικαιοσυνη θεου ’Guds rättfärdighet’, övers. anm.