Han ska lägga sin hand på brännofferdjurets huvud (Charles Spurgeon)

Han ska lägga sin hand på brännofferdjurets huvud (Charles Spurgeon)

”Han ska lägga sin hand på brännofferdjurets huvud, och det blir då välbehagligt och till försoning för honom.”
3 Mos 1:4

Att vår Herre blev ”synd för oss” framställs här genom att synden på ett mycket speciellt sätt överfördes till oxen. Denna handling utfördes av folkets äldste. Handpåläggningen var inte bara en kontaktberöring, för på vissa andra ställen i Skriften har originalordet betydelsen att luta sig med hela sin vikt, som i uttrycket ”Din vrede vilar tung över mig” (Psalm 88:7). Absolut är detta trons själva väsen och natur, som inte bara för oss i kontakt med den store Ställföreträdaren, utan lär oss att vila på honom med hela vår skulds börda. Jahvé fick alla sitt förbunds folks synder att sammanstråla på Ställföreträdarens huvud, men var och en av de utvalda förs personligen fram till att bekräfta denna högtidliga förbundshandling, då han av nåd görs kapabel att genom tron lägga sin hand på huvudet på ”Lammet som slaktats före världens grundläggning”.

Troende, kan du minnas den hänryckningsfulla dagen då förlåtelsen genom Jesus, syndbäraren, blev verklig för dig? Ska du inte med glädje bekänna, och, tillsammans med författaren, säga: ”Min själ minns sin frälsningsdag med fröjd. Belagd med skuld och full av rädsla, såg jag min Frälsare som min Ställföreträdare och lade min hand på honom. Ack! först var jag blyg, men modet växte och förtroendet bekräftades tills jag lät min själ vila helt på honom; och nu slutar jag aldrig glädjas över det faktum att mina synder inte längre är tillräknade mig, utan lagda på honom. Jesus har sagt om all min framtida synd, som den barmhärtige samariern sa om den sårade vandrarens skulder: Sätt upp det på min räkning.”

Vilken underbar upptäckt! Evig tröst åt ett tacksamt hjärta!

”På honom är lagda alla mina synder
De skall ej mer bli funna
Sonade, glömda i blodet som rinner
Där varje brott ska drunkna!”