Har Gud en underbar plan för oss? (video från Logia)

Att Gud har en underbar plan för oss, det stämmer väl? Men är det rätt att förkunna det budskapet bara för att folk ska vilja börja tro på Gud?

 

 

Logia – En kristen röst i Sverige, är en sida vars syfte är att förhärliga vår Herre Jesus i Sverige genom att ge biblisk undervisning i form av korta videoklipp.