Herren gläds över Sitt folk (Charles Spurgeon)

Herren gläds över Sitt folk (Charles Spurgeon)

”Herren gläds över sitt folk”.
Psalm 149:4

Hur omfattande är inte Jesu kärlek? Det finns ingen del av hans folks intressen som han inte ser till, och det finns ingenting med deras välfärd som inte är viktig för honom. Inte bara tänker han på dig, troende, som en odödlig varelse, utan även som en dödlig varelse. Förneka eller tvivla inte på det:  ”på er är till och med alla hårstrån räknade.” ”Med Herren blir en mans steg fasta och han gläds över hans väg.”

Det vore sorgligt för oss om denna kärleksmantel inte täckte alla våra bekymmer, för vilken skada hade inte kunnat drabba oss på de områden som inte då hade kommit under vår nådige Herres tillsyn! Troende, var förvissad om att Jesu hjärta bryr sig om dina oansenligare affärer. Hans ömma kärlek är så bred att du kan ta din tillflykt till honom i alla frågor; för han plågas i alla dina plågor, och likt en fader förbarmar sig över sina barn, så förbarmar han sig över dig. Alla hans heligas mest obetydliga intressen bärs på Guds Sons breda barm.

Åh, vilket hjärta är inte detta, som inte bara inbegriper hans folk som personer, utan också inbegriper de olika, oräkneliga omsorger som alla dessa personer har! Tänker du, O kristen, att du kan mäta Kristi kärlek? Tänk på vad hans kärlek har gett dig – rättfärdiggörelse, adoption, helgelse, evigt liv! Hans godhets rikedom är outrannsaklig; du kommer aldrig kunna skönja eller ens föreställa dig dem.

Åh, bredden på Kristi kärlek! Ska en sådan kärlek bara få halva våra hjärtan? Ska den få en kall kärlek i gengäld? Ska Jesu underbara barmhärtighet och ömma omsorg mötas av endast ett svagt gensvar och trögt bejakande? Åh, min själ, stäm din lyra till en glad sång av tacksägelse! Gå till din vila glädjandes, för du är inte någon ensam vandrare, utan ett älskat barn. Vakad över, omhändertagen, försedd och försvarad av din Herre.