Hur kan Jesus vara både människa och Gud?

I denna video förklarar Phil Ryken hur Jesus både kan vara människa och Gud.

 

 

HUR KAN JESUS VARA BÅDE MÄNNISKA OCH GUD?
Ett av universums stora mysterier är Jesu Kristi inkarnation.
Han är helt sann människa, men också äkta och sann Gud.
Man måste nog vara Gud själv för att förstå hur den mänskliga och gudomliga-
-naturen förenas i Jesu Kristi person. Men Bibeln är tydlig med att det är så.
Det är uppenbart i evangelieböckerna att Jesus var en riktig människa.
Han blev trött, behövde mat, led av kroppens fysiska begränsningar.
I synnerhet offrade Han Sin kropp i döden och led den blodiga döden på korset.
Det är tydligt att Jesus var en sann människa, men det är också tydligt utifrån-
-Bibelns och Jesu egen utsaga om Sig själv, att Han är sann Gud.
Han sade sig vara Gamla testamentets Herren Gud. Han krävde-
-och förtjänade att bli tillbedd som Gud.
Nu har Han blivit upphöjd av Gud Fadern till en position där Han härskar-
-och råder över hela universum. Att tro på Jesus är att både tro på-
-Hans sanna mänsklighet och fullkomliga gudomlighet.
Båda dessa är nödvändiga för vår frälsning. Vi behöver en Frälsare som själv-
-har blivit kött och blod. Bibeln säger att Jesus måste bli lik oss-
-för att kunna frälsa Sina bröder. Men för att samtidigt kunna ge ett-
-fullkomligt försoningsoffer för våra synder, ett oändligt värdefullt offer-
-gav Han också Guds eget blod, som man kan säga. Ett fullkomligt offer-
-baserat på Hans gudomlighet. Båda dessa är nödvändiga för vår frälsning.
De är båda bibliska sanningar – ett stort mysterium-
-men vi måste tro vad Bibeln säger om Jesu Kristi gudom och mänsklighet.