Hur kan Jesus vara vår evige Fader?

Få ord väcker samma känslor som ordet fader. En del av oss känner en viss förlust i juletid, antingen för att vi haft fäder som varit underbara men som inte längre finns hos oss, eller för att vi har en ouppfylld längtan efter den sortens fader som vi aldrig har haft.

Vilken tröst det är att då läsa om det barnets födelse vars namn ska vara ”Evig Fader” (Jes 9:6). Under hans vård, skydd och försörjning är vi trygga och kommer vara förnöjda i all evighet.

Av alla de namn Jesus får i Jesaja 9:6, är det Evig Fader som fascinerar mig mest eftersom det är det jag kan förstå minst. Hur kan Jesus, Messias, den andra personen i gudomen, kallas Evig Fader?

1. Jesaja förväxlar inte Jesus Messias med den första personen i Treenigheten.

manger_314_230_901Jesaja lär oss inte att Gud Sonen, den andra personen i Treenigheten, är samma person som Gud Fadern. (Den tidiga kyrkan förkastade denna tanke som modalism, en villolära.)

Det är osannolikt att Jesaja har Treenigheten i åtanke alls då han säger att Messias ska kallas Evig Fader. Det är inte Messias’ roll i gudomen som Jesaja tänker på, utan Messias’ karaktär gentemot oss. Angående ordvalet ”Evig Fader”, kallar Sam Storms detta för “en beskrivande analogi som pekar på Kristi karaktär … han är faderlig, fader-lik, i hur han behandlar oss.”

2. Jesaja belyser Messias’ gudomliga natur.

Jesaja talar gärna om evigheten, mer än någon annan författare. Han talar om Gud som ”den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter ’den Helige’” (Jes 57:15). Och här i Jesaja 9:6 använder han samma språkbruk om Messias. Han är Alfa och Omega, begynnelsen och änden – han som är och som var och som kommer – den Allsmäktige (Upp 1:8).

Jesaja talar om ett barn som ska födas ca. 700 år in i framtiden – ändå är han tydlig med att detta barn är evighetens upphov, ”tidens fader”! Det här är en svindlande tanke!

3. Jesus, Messias, är den ende som kan uppenbara Guds faderliga karaktär för oss, för han är ett med Fadern till natur och väsen. 

Jesaja kunde inte fullt ha sett det härlighetens ljus som sken från Jesus när han tog sin boning ibland oss. Men från Jesu egna läppar kom ord såsom dessa:

  • Jag och Fadern är ett . . . inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern.. (Joh 10:30, 38)
  • Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? (Joh 14:9-10a)

Om du vill veta hur Gud är, se på Jesus. Jesus är den perfekta bilden av Gud och den exakta avbilden av hans väsen. Endast Jesus gör Fadern känd. Ja, ingen kan komma till Fadern utom genom honom (Joh 14:6).

Fullkomlig Fader

Herman Bavinck anmärker att Jesus ”tar bort vår skuld och åter öppnar vägen till [Guds] faderliga hjärta”. Allt du någonsin drömt om att en fader kunde vara – allt du någonsin önskat dig av din relation med din jordiske fader – uppfylls av Jesus, och han kommer att vara detta för dig. Din Messias kommer för evigt vara fullkomligt faderlig på det sättet som han vallar och leder dig. I Jesus har du en fullkomlig fader för evigt.

Tyvärr för ordet fader inte på tankarna någon som vallar, försäkrar och håller sig nära. Istället ger det en annan bismak med adjektiv som avlägsen, borta, passiv, frånvarande, opålitlig, självisk, likgiltig och grym. Även i kristna familjer upplever alltför många barn att deras pappor är känslolösa, själviska och nonchalanta.

Men sådan är inte Jesus. Jesus, din Evige Fader, kom ner på julen till en trasig och syndig värld för att fylla våra hjärtan med himlens kärlek och lära oss hur vi ska älska varandra. Han kom för att göra söner och döttrar av sina fiender. Detta är Faderns gåva till oss i jul.

Vår Evige Fader

Vilken tröst det är att läsa: ”Hans namn skall vara … Evig Fader” (Jes 9:6). När vi väl blir Kristi barn tillhör vi honom och han oss för evigt. För evigt. Vi kommer aldrig ta avsked från honom. Ingenting i hela skapelsen kommer att kunna skilja oss från hans kärlek. Inte ens döden själv – nej, den kommer bara ta oss närmare.

”Man kan inte avsäga sig Kristus som sin Fader, och han kommer aldrig avsäga oss som hans barn” sa Charles Spurgeon en gång. ”Han är för evigt en fader för de som förtröstar på honom.” Prisa Gud för vår eviga säkerhet i Kristus, vår Evige Fader.

David Sunday är förstepastor i New Covenant Bible Church i St. Charles, Illinois.

DelaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page