Fråga 6: Hur kan vi ära Gud? | Evangeliekatekesen

Fråga 6: Hur kan vi ära Gud?

Vi ärar Gud genom att njuta av honom, älska honom, lita på honom, och genom att följa hans vilja, bud och lag.

Att “ära Gud” kan verka lite vagt—”Hur gör jag det?”
Är det något man gör i kyrkobyggnaden, eller när man sjunger?
Faktum är att vi alla vet hur man ärar något, eller någon.
Vi gör det hela tiden. Om du gillar en restaurang så talar du om den.
När du skaffat en ny pryl vill du visa den för andra–
–så att de också skaffar en likadan.
Och då upphöjer du och ärar du den saken. Du visar upp hur bra den är.
Det är likadant när man älskar någon.
Tänk dig ett kärlekspar, en kille som är galen i en tjej.
Han vill inte bara vara med henne, han vill sjunga sånger om henne.
Han vill tala om för hela världen hur kär han är i henne.
Allt detta är exempel på att vi ger ära till andra människor eller saker.
Gud är Den som är mest värdig att få vår ära.
Han är Skaparen, Hans skapelseunder är överallt.
Han är mäktig, Han har obegränsad makt och vishet–
–och otroligt nog älskar Han oss.
Han gav oss Sin Son så att vi kan bli friköpta och ha en relation med Honom.
Man kan gå igenom hela listan med skäl till att tacka och visa–
–hur häftig och underbar Han är.
Det finns ingen som är mer värdig att ge äran till.
Det är därför vi skapades och finns till.
Ett av de mäktigaste sätten att ge Gud äran på, är att lyda Honom.
Inte en lydnad där man himlar med ögonen och släpar med fötterna-
-som man ser hos en del barn när de ska lyda föräldrarna.
Det ger ingen ära till mamma och pappa om man lyder på det sättet.
Men när vi lyder med glädje, för att vi litar på Gud och säger:
“Jag gör inte bara detta för att det är ett krav eller regel”–
–”utan för att jag vet och tror att Du vet bäst.”
Och då visar vi att Gud är pålitlig, att Han bryr sig om oss-
-och att Hans vägar verkligen är goda.
Detta är exempel på hur vi ger ära åt Gud och Han är värd den äran.

5 Mos 11:1

Du skall älska HERREN, din Gud, och alltid iaktta vad han ålagt dig, hans stadgar, domslut och bud.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.