Hur man använder baksidan på en servett för att bevisa för ett Jehovas vittne att Jesus är Gud

Hur man använder baksidan på en servett för att bevisa för ett Jehovas vittne att Jesus är Gud

För ett antal år sedan läste jag följande enkla, men fungerande, illustration från Greg Koukl, om hur man använder en servett, en penna och en bibelvers för att visa ett Jehovas vittne att Skriften (även i deras egen översättning) lär att Jesus måste vara Gud. Greg, som är ordförande för Stand to Reason och författare till en av mina favoritböcker om att resonera med icke-troende, var vänlig att ge mig tillstånd att publicera förklaringen nedan. Jag hoppas ni finner den vara till hjälp.

 

Att helt förstå Treenigheten må vara omöjligt, men att bevisa att Treenigheten är biblisk är inte en särskilt svår uppgift. Man behöver bara definiera Treenighetsläran korrekt och sedan visa att Bibeln faktiskt lär alla delar av denna definition. Det spelar ingen roll om ordet ”Treenighet” finns med i texten eller ej. Det enda som har betydelse är om själva läran som sådan undervisas där.

Definitionen av Treenigheten är ganska enkel: det finns endast en Gud och Han existerar som tre distinkta personer: Fadern, Sonen och den helige Ande. En Gud i tre personer. Lätt som en plätt.

Hur man bevisar Treenigheten

Om du vill bevisa Treenigheten är allt du behöver göra att visa att det är tre särskilda sanningar som Skriften lär. För det första finns det endast en Gud. För det andra är Fadern, Sonen och den helige Ande sant distinkta personer. För det tredje besitter var och en det gudomliga väsendet. Det är allt.

Första artikeln – Guds enhet – är i stort sett obestridd av de som utmanar Treenighetsläran på biblisk grund. Nästan alla som högaktar Skriften erkänner det berömda Shema i 5 Mos 6:4: ”Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en.”

Den andra, att Fadern, Sonen och den helige Ande är sant distinkta personer, förnekas av modalister, t. ex. oneness-pingstvänner. De håller för sant att det finns en Gud som manifesterar sig på olika ”sätt” vid olika tillfällen, ibland som Fadern och ibland som Sonen. Den populära illustrationen av Treenigheten är att en man kan vara far till sin son men på andra sätt en man till sin fru och en bror till sina syskon, är en bra illustration av denna villolära från 100-talet, och inte den rena läran om Treenigheten. Enligt denna uppfattning är både Fadern och Sonen fullt ut Gud, men det finns ingen verklig distinktion mellan personerna, bara en språklig sådan.

Den tredje, att de distinkta personerna, var och en, är fullt ut Gud, förnekas av arianer, som Jehovas vittnen. Jesus och Fadern är distinkta personer, säger de, men de delar inte det gudomliga väsendet. Endast Fadern är Gud. Jesus är en ringare, skapad ”gud”.

Argumentet som inte går att motbevisa

Min tanke är att besvara den arianska utmaningen genom att ge ett lufttätt, bibliskt bevis för att Jesus Kristus är Gud. Denna teknik är så enkel att du borde kunna skriva allt detta på en servett ur minnet nästa gång någon knackar på. Kom ihåg att du inte måste kunna bemöta varenda invändning man kan komma med. Allt du behöver är ett otvivelaktigt textbevis för din sak. Detta kommer från Johannesevangeliet.

De flesta diskussioner av den här typen börjar fokusera på Joh 1:1. Där står det följande:

”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.”

Ja, så står det i alla fall i din bibel.

Men Jehovas vittnens Nya världens översättning har översatt versen på detta sätt:

”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var en gud.”

Den hetsiga debatten som brukar följa blir sällan produktiv. Ödsla inte tid på att brottas med grekisk grammatik, som ingen av er förstår.

Gå bara ner två verser. Vers tre säger:

”Genom honom [Ordet] har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.”

Nya världens översättning säger i princip samma sak:

”Allting blev till genom honom, och utan honom blev alls ingenting till.”

Låt din gäst läsa versen högt. Ta sedan fram en servett eller en papperslapp och rita en stor rektangel, och förklara att denna rektangel föreställer allt som existerar. Dra en linje rakt igenom mitten av rektangeln, som delar upp allt som existerar i två kategorier. Det ska se ut ungefär såhär:

På vänster sida ska du sedan skriva ”allt som inte har blivit till” – d.v.s. allt som existerar, men som inte är skapat.

Fråga din vän: ”Vad ska in i den här rutan?” Om han säger ”Gud”, har han svarat rätt. Gud är det enda som existerar, som inte är skapat. Endast Gud är evig och oskapad. Skriv ordet ”Gud” i vänster ruta.

På höger sida ska du sätta rubriken ”allt som har blivit till” – d.v.s. allt som är skapat.

Skriv ”allt skapat” där.

Allt i den här rutan blev skapat genom Jesus, enligt vers tre. Fråga din vän om han förstår det.

Skriv nu ”skapat genom Jesus” utanför rutan och dra en pil till höger sida. Nu kommer din ruta se ut ungefär såhär:

Ta tid att påpeka för din gäst hur denna illustration fungerar. Den större rutan innehåller allt som finns, som varit eller som kommer att finnas. Varje enskild sak som existerar går in under en av två kategorier: skapad eller inte skapad.

Enligt lagen om det uteslutna tredje är något antingen skapat, eller inte skapat – det finns inget tredje alternativ – så kategorierna omfattar allt.

Enligt motsägelselagen kan en sak inte både vara skapad och inte skapad, så kategorierna är ömsesidigt uteslutande. Varje enskild sak måste vara antingen det ena eller det andra. Det hela är väldigt enkelt.

Härnäst ska du avgöra vilken kategori Jesus hör till. Ta fram ett mynt ur fickan. Säg till din gäst att detta mynt representerar Jesus Kristus. Ge honom myntet och be honom placera Jesus i den kategori där Han hör hemma.

Av ren impuls vill ett Jehovas vittne givetvis placera Jesus under kategorin ”allt som har blivit till” eftersom det är vad deras teologi kräver. De följer Arius’ undervisning på 300-talets början, som sa att det fanns en tid ”då Ordet inte var till”. Jesus var den första skapade varelsen och allt annat skapades av Jehova genom Jesus.

Men Joh 1:3 ger inte utrymme åt detta alternativ. Titta noga på ordvalet. Johannes säger:

”Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.”

Eller Nya världens översättning:

”Allting blev till genom honom, och utan honom blev alls ingenting till” (min kursivering).

Johannes säger samma sak på två olika sätt, för att ge tyngd och tydlighet: allt som har blivit till har Jesus att tacka för att det finns till, eftersom Han orsakat att allt blev till. Om Jesus orsakat att allt skapat blivit till, då måste Han ha existerat före det att allt skapat blev till.  Därför kan Ordet inte ha blivit skapat.

Med andra ord, om Jesus skapat allt som har blivit till, och Jesus också blev till (som de hävdar), då har Jesus skapat Sig själv. Han skulle existera som Skapare innan Han existerade som något skapat, vilket är absurt. Jesus kan alltså inte placeras i rutan som har rubriken ”allt som har blivit till”.

Bara en liten marginalanteckning. Det görs stort väsen av det grekiska ordet dia, som översatts till ”genom” i den första satsen, men som också kan översättas till ”av”. Men det spelar ingen roll huruvida allt blev skapat ”av” Jesus eller ”genom” Jesus med Jehova som aktör (som Jehovas vittnen vill mena). Poängen är att, i vilket fall som helst, existerar Jesus före allt som har blivit till blev skapat. Så myntet kan inte placeras till höger. Nu kan din gäst vilja placera Jesus på pappret utanför den större rutan, men som vi också sett kan man inte göra så. Dessa kategorier är allomfattande och ömsesidigt uteslutande. Det finns ingenstans ”utanför” där Han kan placeras.

Allt ska antingen in på ena sidan i den större rutan eller den andra.

Om Jesus inte kan placeras till höger med skapade ting, måste Han vara till vänster med oskapade ting. Jesus identifieras med den oskapade Skaparen. Jesus är Gud.

Två repliker

Jag har bara stött på två repliker till detta bevis på Jesu gudom. Båda är så svaga att det egentligen bara tjänar till att stärka vårt argument.

Replik nr. 1

Den första lyder ungefär såhär:

”Vänta lite nu, Greg. Du läste inte versen riktigt noga. Du missade något i texten. Lägg märke till frasen ’utan honom’. Aposteln tar inte med Jesus i beräkningen i denna vers. Om man säger ’Hela familjen ska till Disneyland, utan Billy’ så menar man inte att Billy inte är med i familjen, bara att han inte är med i beräkningen. Varje medlem i familjen ska till Disneyland, förutom Billy. På samma sätt blev allt skapat, skapat av Jesus, förutom Jesus själv. Jehova skapade Jesus först, sedan skapade Jesus allt annat.”

Märk väl att detta motargument hänger på att man kan byta ut ”utan Honom” med frasen ”utom Jesus”. Man vill få det till att de är synonymer.

Okej, låt oss testa och se vad som händer. Versen ser då ut såhär: ”Förutom Jesus, har inget blivit till, som är till.”

Om du nu har djupa veck i pannan, är jag inte så förvånad. Den rekonstruerade versen är i princip nonsens. Den säger nu att Jesus är det enda skapade som existerar.

Läs igen och se efter själv. Det är uppenbart att ”utan Jesus” inte kan betyda ”förutom Jesus”. Dessa fraser är inte synonyma.

”Utan Honom” betyder något helt annat. Det betyder ”utan Hans handlande”. Det är som när man säger ”Utan mig kommer du aldrig till San Diego. Det är jag som har bilen.” Utan Jesu handlande har inget blivit till, som är till. Varför inte? Eftersom Jesus är Skaparen. Han är Gud. I det sammanhanget förstår man det.

Replik nr. 2

Det andra försöket till motargument kommer från en handfull mer sofistikerade arianer som vet bättre än att luta sig mot den första replikens brutna vassrör. De går tillbaka till öppningsfrasen ”I begynnelsen” och påpekar att den är i obestämd form, det saknas artikel i grekiska grundtexten. Eftersom Johannes bara skriver ”I begynnelse” skulle han kunna mena ”i en begynnelse”.

Jehova skapade Jesus, säger man, vid någon obestämd tid i det förflutna. Sedan, efter en ospecificerad andra begynnelse (”en begynnelse”) skapade Han allt annat genom Jesus. Detaljerna i vers tre gäller bara vad som händer efter denna andra begynnelse. Detta är deras argument.

Att gripa efter halmstrån på detta sätt är ett exempel på vad jag kallar ”godnattsaga”. Kritikern berättar här en saga för att vagga ditt argument till sömns, men precis som alla sagor grundas den inte på fakta. Inget i själva textens detaljer tyder på denna alternativa översättning. Faktum är att Nya världens översättning har översatt korrekt.

Man silar även mygg och sväljer kameler med detta. Ett fokus på myggan i vers ett missar kamelen två verser senare. Fraserna ”allt” och ”inget” i vers tre tillåter inga tidsrestriktioner. Dessa alternativa ”fakta” finns endast i önsketänkandet hos de vars teologi leder till att man tvingas läsa annorlunda. Det är tydligt utifrån denna text att Jesus är Gud.

Parera kontringen

Invändningar om att Jesus är åtskild från Fadern i andra passager (som när Han ber till Fadern i Joh 17) förstärker bara vårt försvar av Treenigheten.

Vi håller med om att Jesus inte är Fadern. Jesus kan tala till Fadern eftersom de båda är separata personer, men som Skapare delar Jesus samma gudomliga väsen som Fadern. Kom ihåg vår definition: det finns endast en Gud och Han existerar som tre åtskilda personer: Fadern, Sonen och den helige Ande. Givetvis kan vi då förvänta oss att se personliga samtal pågå mellan dem.

Kom ihåg, låt inte din gäst leka ”Hur är det med…?” och dra runt dig över hela Nya testamentet. Insistera på att hålla samtalsämnet till Joh 1:3. Alla andra verser måste förstås i ljuset av det omisskännliga faktum att Jesus är den oskapade Skaparen.

En tanke, innan vi går skilda vägar. Denna övning löser även översättningsproblematiken kring vers ett. Är Ordet helt och hållet Gud, eller bara ”en gud”? Johannes’ undervisning i vers tre gör att man inte kan ta miste på avsikten med hans öppningsreplik:

”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.”

Och så var det med den saken.

Er för sanningen,

Gregory Koukl
Ordförande i Stand to Reason

Denna teknik är så enkel att du borde kunna skriva allt detta på en servett ur minnet nästa gång någon knackar på.

Ödsla inte tid på att brottas med grekisk grammatik som ingen av er förstår.

Om Jesus orsakat att allt skapat blivit till, då måste Han ha existerat före det att allt skapat blev till.

Kom ihåg, låt inte din gäst leka ”Hur är det med…?” och dra runt dig över hela Nya testamentet. Insistera på att hålla samtalsämnet till det omisskännliga faktum att Jesus är den oskapade Skaparen.

 

Justin-TaylorJustin Taylor är direktör och bokförläggare på Crossway. Han bloggar på Between Two Worlds. Du kan följa honom på Twitter.