Hur ser den evangeliska rörelsen ut i USA idag?

Några medlemmar i The Gospel Coalitions råd berättar om den samtida evangeliska kristenheten och förklarar syftet med verksamheten.

I videon: Don Carson, Mark Dever, Phil Ryken, C.J. Mahaney

Idag är den evangeliska rörelsen en ganska bred rörelse.
Så bred att man inte borde kalla det en rörelse.
På 50- och 60-talet väcktes engagemanget för evangeliet om Jesus–
–att frälsning endast finns genom Kristus, och auktoriteten i Guds Ord…
Men på 70-, 80- och 90-talet blev många distraherade av marknadsföring.
Man trodde att man kunde ta reda på vad världen ville ha–
–och ge dem evangeliet tillsammans med detta, och få bättre resultat.
Men resultatet blev kyrkor som slutar likna kyrkorna i Nya Testamentet.
Och evangeliebudskap som slutat likna Bibelns evangelium.
Det är svårt att ge…
…några få orsaker till att den evangeliska rörelsen drar iväg.
Dels drar olika delar åt olika håll.
Å ena sidan dras några mot att blanda evangeliet med politiska åsikter–
–så att allmänheten inte ser någon skillnad på dem.
Å andra sidan vill en del ha kvar en “evangelisk” fromhet och kyrkonamn-
-samtidigt som de inte längre är övertygade om Bibelns auktoritet.
Bibeln blir mer rumsren, eller sann i trosfrågor och pratik, men inte–
–i historiska frågor, eller annat Bibeln talar om. Bara i tro och praktik.
Det finns även former av evangelisk tro idag som fokuserar på nuet–
–men man bryr sig knappt om att rädda människor från en evighet i Helvetet.
Det är svårt att säga exakt vad den evangeliska rörelsen står för idag.
Förra generationen var det tydligt definierat kring dess teologi.
Läran om Bibeln, Kristus, försoningen, jungfrufödseln, Jesu återkomst.
Idag är den mer definierad i sociologiska och politiska termer.
Många förknippar den nog med konservativ politik, lovsångstrender–
–eller församlingsliv eller evangelisationsmetoder.
Men sällan definieras den med någon teologisk precision.
Den evangeliska rörelsen i USA behöver evangeliecentrerade pastorer-
-som är evangeliecentrerade i förkunnelse, ledarskap, själavård–
–och viktigast av allt, i deras personliga liv.
Evangeliet måste bli centralt igen för pastorn och för ledarskapet.
Sammankallandet av The Gospel Coalition–
–kom av en delad oro bland 50 pastorer.
Vi var angelägna om att evangeliet måste upphöjas–
–och vara utgångspunkten för hur vi tänker om allt.
Det måste vara passionen i våra liv.
Vi påstår att evangelisk tro som bäst är biblisk kristendom som bäst.
Evangelisk tro ska inte ses främst som en förening eller strömning.
Evangelisk tro ska vara trohet till evangelium enligt Guds Ord.
Det finns alltid brister men det ska vara ett försök–
–att vara så trogna som möjligt till evangelium–
–som Kristus kungjorde, säkerställde och garanterade–
–som förkunnades av Kristus och Hans apostlar.
Och vi är bara en koalition som försöker att främja denna vision.
Inte bara för oss själva utan för hela kulturen.

Idag börjar The Gospel Coalitions konferens.