Hur ser rättfärdig vrede ut?

“Ofta visade Gamla testamentets profeter och även Jesus själv en rättfärdig vrede, eftersom de var djupt hängivna till att älska Gud och andra.”

Peter Cha svarar på frågan: “Hur ser rättfärdig vrede ut? Hur skiljer det sig från syndig vrede?”

 

 

HUR SER RÄTTFÄRDIG VREDE UT (PSALM 4:5)? HUR SKILJER DET SIG FRÅN SYNDIG VREDE?
Låt mig först kort kommentera “syndig vrede”.
Då människans natur är som den är blir vi lätt provocerade till vrede av-
-sådant som skadar oss personligen, eller sårar våra känslor.
När våra egna intressen alltså angrips av andra hamnar vi i denna vrede-
-på grund av vår själviskhet.
Rättfärdig vrede, å andra sidan, som Skriften talar om den, uppstår-
-när människor vanhedrar Gud eller Guds namn. Eller när människor-
-trampar på de som är svaga eller i nöd.
Ett annat sätt att se på saken är att rättfärdig vrede ofta kommer från-
-vår starka känsla för de stora buden att älska Gud av hela vårt-
-hjärta, själ, förstånd och kraft och vår nästa som oss själva.
Ofta visade Gamla testamentets profeter och även Jesus själv denna-
-form av rättfärdiga vrede, eftersom de var djupt hängivna-
-till att älska Gud och andra.
Dessa är de viktigaste skillnaderna mellan de två typerna av vrede.