Hur vi bemöter kulturens syn på sexualitet

“Vi har den paradoxala uppgiften att bemöta en kultur som både säger att sex inte betyder något och att sex är allt. Vi svarar det ena genom att lyfta upp sexualiteten, det andra genom att degradera den till dess riktiga plats.”

Trevin Wax talar om hur man bemöter kulturens syn på sexualitet.

 

 

ÄR SEXUALITET MER ELLER MINDRE VIKTIGT ÄN VÅR KULTUR TROR?
Är sexualitet mer eller mindre viktigt än vår kultur tror?
Svaret är komplext eftersom kulturens syn är lite motsägelsefull.
Detta kräver också ett lite motsägelsefullt svar från oss kristna.
Å ena sidan vill många i dagens samhälle påstå att sex inte betyder något.
Man talar om “ledig sex” – det är bara rekreation, så länge båda samtycker.
Det är inget speciellt. Vi ser att det blivit populärt med pornografi-
-tillfälliga möten och appar som Tinder.
Attityden är att sex inte är en så stor grej.
Å andra sidan finns det de som säger att sexualiteten är nödvändig-
-för att människan ska kunna uttrycka sig och finna lycka.
“Sexuell identitet” har blivit utgångspunkten för diskussionen idag-
-om vad det innebär att vara en människa, leva fritt och frodas.
Så en del säger att sex inte betyder något, medan andra säger att sex är-
-allt: det jag finner min identitet, hopp och drömmar i. Det är mitt jag.
Här måste vi som kristna säga två saker om sexualiteten på samma gång.
Vi behöver både hålla sexualiteten högt och ge den en lägre position.
Å ena sidan måste vi alltså lyfta upp betydelsen av den sexuella föreningen.
Vi säger att ledigt sex är en myt, eftersom Gud har skapat sexualiteten-
-att ha sin rätta plats i förbundet mellan en man och en kvinna.
När en man och kvinna kommer samman i detta förbund, blir “ett kött”-
-som Bibeln säger, har som syfte att åstadkomma nytt liv, och är dessutom-
-en bild av Evangeliet om Jesus Kristus.
Kristna måste alltså å ena sidan visa att sex är mycket mer allvarligt-
-än vad kulturen säger, att “ledigt sex” inte existerar.
Det faktum att vår kultur snabbt vänder sig till sexuell lössläppthet-
-tyder på att det ändå måste finnas något djupare man söker i det.
Men man hittar det inte. Därför måste kristna säga att sex är viktigare-
-än vad kulturen tror, och även visa det genom att kämpa emot sådant som-
-idag ses som normalt, som pornografi – eller genom att disciplinera-
-församlingsmedlemmar som begår äktenskapsbrott.
Å andra sidan, när det gäller frågan om sex är allt, måste vi sänka-
-sexualitetens betydelse. Människan består i mer än bara sexuella drifter.
Vi kan inte reduceras till vår “sexuella identitet”.
Det vi attraheras av sexuellt kan, och får, inte definiera vår personlighet.
Även om det är en viktig aspekt av våra liv, är det inte den enda.
Därför måste vi säga att sex inte är så viktigt som kulturen påstår-
-men också visa på detta, genom förebilderna som finns i Bibelns historia-
-kyrkohistorien och även människor idag, som visat oss att lycka-
-inte är beroende av sex. Gud använder alla möjliga sorters människor-
-på alla möjliga sätt, till Sitt namns ära.
I vår kultur har vi alltså den paradoxala uppgiften att bemöta en-
-kultur som både säger att sex inte betyder något och att sex är allt.
Vi svarar det ena genom att lyfta upp sexualiteten, det andra genom att-
-degradera den till dess riktiga plats.