Idag är det 200 år sedan Carl Olof Rosenius föddes

Idag är det 200 år sedan Carl Olof Rosenius föddes

Carl Olof Rosenius (1816-1868) var en av 1800-talsväckelsens främsta ledargestalter och är en av våra mest lästa kristna författare. Han spelade en viktig roll i bildandet av Evangeliska Forsterlandsstiftelsen (EFS).

Med anledning av 200-årsjubiléet av hans födelse så är idag veckans andakt från Rosenius.

 

“Ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.”

—Gal 4:4-5

O, du eviga Guds kärlek, som så älskade världen! Hör här, varför Guds Son blev människa – vad som var det
stora ärendet och ändamålet med att han kom till världen. “Ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen.”

O, du svarta otrosmörker, som aldrig låter oss behålla detta! De som verkligen tror att Gud givit oss sin Son till vår lagfullgörare — inte är jag förvånad över att de älskar en sådan Gud och Frälsare! Inte är jag förvånad över att de blir brinnande i anden av någon högre himmelsk fröjd, frid och kärlek! Inte är jag förvånad över att de blir upptända av nit emot allt annat, som vill upphöja sig och anse att vi kan göra oss själva rättfärdiga och heliga.

Hur skulle det gå till när Gud ville frälsa de fallna människorna och friköpa dem ifrån lagens domar? Det måste gå till på ett sådant sätt, att inte den gudomliga rättfärdigheten till en enda bokstav eller prick blir lidande. Och det skedde genom, säger aposteln, att Guds egen Son blev skickad under lagen. Han, som var lagens Herre, gav sig att vara lagens tjänare och fullgörare för oss. O, du makalösa Guds kärlek!

Om du nu tror detta, som hela Skriften vittnar, att vi endast genom Kristi laguppfyllelse, Kristi rättfärdighet, blir rättfärdiga, då skall den enda fråga, som återstår till ditt betryggande, vara denna: “Vet jag, att Kristus har riktigt fullgjort lagen till den evige Faderns förnöjelse?” Och då kan du vara trygg. Kristus har alldeles fullkomligt hållit lagen. Han “älskade Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sin kraft och av hela sitt förstånd”; det var hans mat att göra Faderns vilja. Lika fullkomligt har Han också “älskat sin nästa såsom sig själv”, ja, så att Han också glömde sig själv, gav sitt liv i döden, blev räknad bland ogärningsmän, bar mångas synder och bad för överträdarna. Han var lydig intill döden, ja intill korsets död.

Att Han blev ställd under lagen, innebar också, att Han skulle ta på sig lagens dom och förbannelse över syndarna. Som det står skrivet: “Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, då Han blev en förbannelse för oss.” “Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv.” Så har Han gjort allting för oss. Prisat och högtlovat vare hans namn!

Han var också den ende, som kunde göra det. “vi var till detta verk alltför svaga i harnesket”, som Luther säger; “vi är satta av sätet”, Han, och ingen annan, kunde utföra detta verk.

Nu får var och en se till, att de också ger Kristus äran för detta verk, d.v.s. att de inser och erkänner, att denne Herren har ställt allt till rätta. Det är så bedrövligt, att det inte finns ord nog att beklaga, hur mycket djävulen förvillar våra sinnen, så att vi lever alla våra dagar, som om vi egentligen inte förstår vilken stor nytta Kristus gjort för oss! Vi läser, sjunger och talar om, att Gud gett oss sin egen son till att bli vår broder, vår lagfullgörare och vårt offerlamm; men ändå går alla våra tankar och allt vårt andliga strävande ut på, att vi själva fläckfritt måste hålla lagen för att behaga Gud och bli riktigt förvissade om hans nåd och vänskap! Med många stora och vackra ord prisar vi Medlaren, bara för att sedan arbeta på att själva försona oss med Gud.

Många har levt hela sitt liv utan att egentligen uppskatta vilken nytta och tjänst Kristus har gjort. Så låt oss på en gång stanna och besinna, vad Skriften säger om den nytta och tjänst, vi skulle få av denna stora gåva, då Gud gav oss sin Son, ställd under lagen. Aposteln säger: För att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Har du aldrig sett eller hört dessa ord? Varför skulle vi då inte prisa den gudomliga kärleken och låta det vara sant och vara nog, vad vår store lagfullgörare har gjort? Aposteln säger här, att Han inte har gjort det åt sig själv, utan för att friköpa dem, som stod under lagen.

Vi ber var och en, som vill vara kristen, att genast allvarligt besinna det, som är Skriftens summa och kärna, att Kristus är lagens slut, — Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en, som tror; att det som lagen inte kunde åstadkomma, svag som den var genom köttet, det, det, det gjorde Gud, då han sände sin Son i likhet av syndigt kött.

Våga dig, dristelig,
Tro, att Jesus gjort allt för dig,
Allt vad lagen ej verka kan,
Allt hos dig, som han klagar an,
Detta tog Jesus på sig.

Våga dig, dristelig,
Tro, att Jesus gjort allt för dig.
O, vad fröjd och vad kraft har den,
Som fått allt uti Frälsaren.
Salig och helig han är.