Kan Gud skapa en sten så tung att Han inte kan lyfta den? (video från Logia)

Här besvarar Logia det uråldriga dilemmat som har plågat kristna i generationer: Kan Gud skapa en sten som är så tung att Han själv inte kan lyfta den?

 

 

Logia – En kristen röst i Sverige, är en sida vars syfte är att förhärliga vår Herre Jesus i Sverige genom att ge biblisk undervisning i form av korta videoklipp.