Kärlek över allt förstånd (andakt av Charles Spurgeon)

Kärlek över allt förstånd (andakt av Charles Spurgeon)

”Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå.”
Efesierbrevet 3:19

Kristi kärlek, i dess ljuvlighet, fullhet, storhet, trofasthet, går långt utöver vad någon människa kan begripa. Var kan man finna ord nog att beskriva hans makalösa, ojämförliga kärlek till människors barn? Den är så vidsträckt och gränslös att, precis som svalan endast snuddar vid vattnet och aldrig dyker ner i djupet, beskrivande ord endast kan röra vid ytan, när ännu omätbara djup ligger där under. Med rätta kan poeten säga:

”O kärlek, du bottenlösa avgrund!”

Ja, Kristi kärlek är verkligen oändlig och bottenlös; ingen kan ta till sig den. Innan vi kan ha någon korrekt förståelse av Jesu kärlek, måste vi förstå hans tidigare härlighet på höjden av sitt majestät, och hans inkarnation på jorden i allt dess djup av skam. Men vem kan tala om Kristi majestät för oss? När han satt på tronen i det högsta, var han sann Gud av sann Gud; genom honom skapades himlarna, och hela dess härskara. Hans egen allsmäktiga arm höll planeterna i sin bana; kerubernas och serafernas lovprisningar omgav honom ständigt; universums hela hallelujakörs sång flödade oupphörligt till foten på hans tron: han härskade överlägset över alla sina varelser, Gud över alla, välsignad i evighet. Vem vet hur hög hans ära var då?

Å andra sidan, vem vet hur lågt han steg ner? Att vara en man var en sak, att vara smärtornas man än värre; att blöda, dö och lida. Det var nog för honom som var Guds Son; men att lida ett sådant kval som saknar motstycke – att lida en död i skam och vara övergiven av sin Fader, detta är ett djup av ödmjuk kärlek som det mest inspirerade sinne är dömt att aldrig fatta. Detta är kärleken! Ja, det är verkligen en kärlek som ”går långt utöver vad någon kan förstå.” Låt denna kärlek fylla våra hjärtan med beundrande tacksamhet och få oss att i praktiken visa upp något av dess makt.